Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Dom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Natomiast celem Priorytetu 3 jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych.

Powiat Lipnowski otrzymał dotacje na realizację zadania w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3 w roku 2019 oraz w roku 2020 z których skorzystały następujące szkoły:

w roku 2019:

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie – wartość zadania 15.000 zł w tym wartość dofinansowania: 12.000 zł

w roku 2020:

Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie – wartość zadania 15.000 zł w tym wartość dofinansowania: 12.000 zł  

Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą – wartość zadania 5.000 zł w tym wartość dofinansowania: 4.000 zł.

Realizacja Programu przyczyniła się do:

 • aktualizacji i odmłodzenia księgozbioru bibliotek szkolnych
 • zaspokojenia potrzeb młodych czytelników,
 • wzrostu odwiedzin i wypożyczeń w bibliotekach szkolnych,
 • organizacji akcji i przedsięwzięć integrujących społeczność szkolną,
 • zacieśnienia współpracy z instytucjami.

Dzięki Programowi zrealizowano w szkołach projekty edukacyjne m.in.: 

- PoczytajMy – akcja czytelnicza, w której uczniowie szkoły czytali wybrane teksty przedszkolakom oraz uczniom z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych. Główny celem projektu było przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w odbiorze poezji i literatury, zachęcenie do wyszukiwania materiałów na dany temat, przedstawianie własnych propozycji oraz umiejętności pracy w zespole.


- Podziel się książką – akcja czytelnicza zorganizowana na teranie szkoły, której celem było poszerzenie horyzontów czytelniczych uczniów. Polegała ona na udostępnianiu innym książek z własnego księgozbioru.

- OIKOS – redagowanie szkolnej gazetki, której celem jest wyszukiwanie, gromadzenie
i selekcja materiału np. na temat powodów, dla których warto czytać. Główny cel projektu, to przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

- Poznajemy pisarzy i ich dzieła - projekt polegający na tworzeniu gazetek ściennych poświęconych noblistom, laureatom Nike oraz akcji Narodowe Czytanie. Cele projektu: zachęcenie do czytania książek,  wyszukiwania informacji związanych z życiem i twórczością pisarzy oraz umiejętności pracy w zespole.


- Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat... - konkurs plastyczny dla uczniów na wykonanie ilustracji do baśni Hansa Christiana Andersena. Celem projektu było przypomnienie twórczości duńskiego pisarza oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy osób z dysleksją w ramach „Europejskiego Tygodnia Dysleksji” .

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Celebrities from Lipno

  lech_walesa.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie