Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiat Lipnowski w dniu 29 kwietnia 2020 roku podpisał umowę o powierzenie grantu nr 2476/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Okres realizacji projektu: od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia 29 października 2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  79 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 79 200,00 PLN

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W konsekwencji podjętych działań uczniowie zamiast w szkolnych ławkach uczą się w formie zdalnej. Problemem zarówno uczniów jak i nauczycieli stała się techniczna możliwość prowadzenia zajęć na odległość.

Powiat Lipnowski w ramach otrzymanych środków zakupił 24 laptopy, które w dniu 20 maja 2020 roku zostały przekazane do 5 szkół, aby umożliwić uczniom i nauczycielom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu zdalne kształcenie.

Sprzęt otrzymały następujące szkoły:

  1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie
  2. Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
  4. Technikum w Zespole Szkół w Skępem
  5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

wincenty_rapacki.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie