Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Życie kulturalne powiatu to różnorodność miejsc. Skupia się ono wokół domów kultury, stowarzyszeń, świetlic, klubów, a także samodzielnych twórców.

Powiat Lipnowski jest miejscem życia i działalności twórczej wielu artystów. Przedstawicielami rzeźbiarstwa są Stanisław Głowacki oraz Zdzisław Ostrowski, którego prace możemy odnaleźć w wielu kościołach. Twórcami, jakich nie wypada pominąć są: nieżyjący już Rajmund Lewandowski – lekarz, artysta, literat i grafik oraz Henryk Czarnecki – literat, autor scenariusza do filmu „Daleko od szosy”. Dumę naszemu regionowi przynoszą: Jerzy Pietrkiewicz – polski prozaik, poeta, tłumacz i historyk literatury oraz Jadwiga Bartczak – vel Jadwiga Jałowiec – nauczycielka, działaczka społeczna, poetka - znana także z wierszy dla dzieci. Kolejni przedstawiciele lokalnej sztuki to artyści ze Skępego, należą do nich: Antoni Tężycki (malarz) i Zofia Szczęsna (poetka). Na uwagę zasługuje również twórczość literacka Janiny Jakubowskiej z Radomic, Czesławy Krystyny Chojnickiej z Jastrzębia.

Niezwykle ważną postacią jest urodzony w Chrostkowie, długoletni mieszkaniec Lipna, Mikołaj Konczalski – malarz, poeta, laureat wielu konkursów plastycznych i poetyckich o zasięgu ogólnopolskim. Malarstwem zajmuje się również Krzysztof Wiśniewski, którego prace doceniane są nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Przedstawicielem sztuki fotografii jest m.in. Zbigniew Lewandowski – zdobywca nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Dużymi osiągnięciami może się poszczycić istniejąca już od 1989r. Lipnowska Grupa Literacka, zrzeszająca poetów i pisarzy naszego regionu.

W Powiecie prężnie działa Reprezentacyjna Orkiestra Powiatu Lipnowskiego, która rozsławia nasz region na wielu uroczystościach w kraju i za granicą.

Orkiestra może pochwalić się nie tylko bogatym repertuarem jaki serwuje odbiorcy, ale też długoletnią tradycją. Istnieje bowiem już od 1883 roku. Z początku była to Orkiestra Straży Ogniowej w Lipnie. Przechodząc różne koleje reorganizacyjne od maja 2008r. jest Orkiestrą Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Orkiestra działa również przy PZChiO Odział Pomorski w Toruniu.

Zdzisław Ostrowski – rzeźbiarz i rysownik. Wychowywał w wielodzietnej rodzinie we wsi Chodorążek, mieszka w Lipnie. W swej twórczości ukazuje rzeczywistość w niezmienionych barwach. Jest to świat idealnych proporcji, kunsztu precyzji i swobodnego operowania rzemiosłem.

Krzysztof Wiśniewski – malarz i rysownik. Zaczynał jako pejzażysta na pograniczu realizmu i impresjonizmu. Dziś twórczość Krzysztofa Wiśniewskiego zaliczana jest do nurtu malarstwa metafory poetyckiej.

Stanisław Głowacki – malarz, grafik, rzeźbiarz i muzyk. Popularyzator wiedzy o historii i kulturze Ziemi Dobrzyńskiej. Urodził się w Lipnie w rodzinie rzemieślniczo-chłopskiej. Kończąc technikum mechaniczne pracował jako plastyk w kilku zakładach pracy. W latach 1991-1994 był dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.

Jadwiga Jałowiec – Bartczak – nauczycielka, poetka, regionalistka. Urodziła się w Złotopolu koło Lipna, zmarła 3 maja 2003 roku. Autorka pełnych ciepła i życzliwości wierszy dla dzieci i dorosłych. Znana z nowatorskich dokonań wychowawczych i dydaktycznych.

Jerzy Pietrkiewicz – poeta, prozaik, publicysta, tłumacz i literaturoznawca. Urodził się we wsi Fabianki w Ziemi Dobrzyńskiej. Zmarł 26 października 2007r. w Londynie. Został pochowany w Polsce w dwóch miejscach: pierwsza urna z prochami spoczęła w grobie rodzinnym w Szpetalu Górnym, druga  w klasztorze ojców bernardynów w Skępem. Wybitny polski humanista i teoretyk literatury, wniósł niemały wkład własny do kultury polskiej, ale też przyczynił się do jej popularyzacji poza granicami kraju. Przyjaźnił się z księdzem Janem Twardowskim i Karolem Wojtyłą. Był jedynym tłumaczem na świecie oficjalnie upoważnionym do przekładu poezji Jana Pawła II na język angielski.

Mikołaj Konczalski – poeta, malarz i rysownik. Uprawia malarstwo sztalugowe, pastelowe, akwarelowe, a także grafikę. Urodził się w Chrostkowie, mieszka we Włocławku. Od 1995r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Doskonaląc swój warsztat literacko-artystyczny korzystał z konsultacji w ASP w Warszawie i UMK w Toruniu. Zadebiutował na łamach tygodnika „Kamera” i w Ogólnopolskim Konkursie „Jednego wiersza” w 1970r. w Bydgoszczy, gdzie zdobył główną nagrodę. W 1971r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie wydało jego pierwszy tomik poezji zatytułowany „Tak długo tu biegłem”.

Zbigniew Lewandowski – fotograf. Urodził się i zmarł w Lipnie. Już od najmłodszych lat zaczął interesować się fotografią. Początkowe próby, godziny w ciemni i pierwszy aparat analogowy w dużym stopniu wpłynęły na jego wielkie hobby i pasję. Tematyka prac nabrała innego wyrazu, kiedy w 2003r. kupił pierwszą lustrzankę cyfrową. Wtedy też, poszukując własnego stylu wypowiedzi, rejestrował aparatem każdy szczegół. Wiodącym tematem prac fotografa jest dziecko i jego świat. Dziecięca rzeczywistość uchwycona w biało-czarnych barwach przedstawia niezwykłą codzienność; krainę zabaw i pierwszych przyjaźni.

Henryk Czarnecki – pisarz, autor słuchowisk radiowych, powieści, spektakli teatralnych i widowisk telewizyjnych, a także scenarzysta filmowy. Urodził się w Lipnie, zmarł 3 grudnia 1997r. w Łodzi. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Debiutował w 1949r. jako prozaik i satyryk. Największą popularność przyniosła mu historia Leszka Góreckiego, na podstawie której powstał znany serial telewizyjny „Daleko od szosy”, a także powieść pod tym samy tytułem. Inspiracją do napisania tejże powieści miało być wypracowanie jednego z uczniów autora.

Rajmund Izydor Lewandowski – lekarz, grafik i literat, miłośnik Ziemi Dobrzyńskiej. Urodził się w Lipnie, zmarł w 1986r. W 1939 roku ukończył szkołę podstawową, a po wojnie rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Lipnie.  Już od najmłodszych lat udzielał się społecznie, artystycznie  i dziennikarsko. Prowadził kronikę Gimnazjalnego Klubu Sportowego i redagował szkolną gazetkę „Satyr”.

Antoni Tężycki – nauczyciel i artysta amator, portrecista i społecznik. Urodził się i zmarł w Skępem. Regionalista i społecznik, ale też miłośnik piękna natury i kunsztu sztuki. Wolny czas poświęcał malowaniu. W swej twórczości podejmował tematy przyrodnicze, malował portrety patronów szkolnych, martwą naturę, sceny batalistyczne i rodzajowe. Od 1970 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Nieprofesjonalnych we Włocławku. Brał udział w wielu plenerach malarskich. Wielokrotnie prezentował swoje obrazy na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Zofia Ewa Szczęsna – nauczycielka, poetka i bajkopisarka. Autorka licznych, pełnych miłości i ciepła wierszy dla dzieci i dla dorosłych. Urodziła się w miejscowości Chlebowice w byłym powiecie łowickim. Jest emerytowaną nauczycielką przedszkola; pracowała m.in. w przedszkolach w Karnkowie oraz Wiosce, gdzie obecnie mieszka.

Pisarstwo poetki odzwierciedla postawę wobec najważniejszych spraw dotyczących człowieka, tożsamości narodowej, przyrody i wiary. Jest też i taka refleksja a raczej siła przekonana, że moc dobra staje się kluczem do zrozumienia tego świata i pokonania ludzkiej słabości.

Czesława Krystyna Chojnicka – nauczycielka, poetka i regionalistka, członkini Lipnowskiej Grupy Literackiej. W swojej twórczości podejmuje tematy egzystencjalne, społeczne i psychologiczne. Inspiracje czerpie z piękna przyrody, jej bogactwa i niezwykłości. Jak sama mówi życie podsuwa wiele różnorodnych tematów; cuda świata, ciekawi ludzie, niesamowite zdarzenia,  a także potrzeba wyrażenia myśli i ujścia emocjom.

Janina Jakubowska –  nauczycielka i poetka. Urodziła się w Ciełuchowie na Ziemi Dobrzyńskiej, obecnie mieszka w Radomicach. Pracę dydaktyczno – wychowawczą rozpoczęła w rodzinnej wsi w Szkole Podstawowej, a od 1968r. pracowała w Radomicach. Obecnie, po 42-letniej pracy w zawodzie nauczycielskim jest na zasłużonej emeryturze. Debiutowała w 1992r. na łamach Gazety Lipnowskiej, Głosu Nauczycielskiego i Gazety Pomorskiej. Wiersze pani Jakubowskiej były drukowane m.in. w zbiorowych tomikach Zostanie po mnie (1997) i W podróży życia (1998), a także w Gazecie Kujawskiej i Wieściach z Ziemi Dobrzyńskiej. Poetka jest również autorką takich publikacji książkowych jak: Mała i Duża Ojczyzna oraz Wspomnienia Joanny.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

leszek_balcerowicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie