Polecane strony

Powiat Lipnowski w dniu 29 kwietnia 2020 roku podpisał umowę o powierzenie grantu nr 2476/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Okres realizacji projektu: od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia 29 października 2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  79 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 79 200,00 PLN

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W konsekwencji podjętych działań uczniowie zamiast w szkolnych ławkach uczą się w formie zdalnej. Problemem zarówno uczniów jak i nauczycieli stała się techniczna możliwość prowadzenia zajęć na odległość.

Powiat Lipnowski w ramach otrzymanych środków zakupił 24 laptopy, które w dniu 20 maja 2020 roku zostały przekazane do 5 szkół, aby umożliwić uczniom i nauczycielom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu zdalne kształcenie.

Sprzęt otrzymały następujące szkoły:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie
 2. Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
 4. Technikum w Zespole Szkół w Skępem
 5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Prominente aus Lipno

  wincenty_rapacki.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie