Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Tuesday, 28 June 2022 20:51

Nagrody Starosty Lipnowskiego wręczone podczas Summer Fest

Po raz pierwszy Nagroda Starosty Lipnowskiego została wręczona podczas Summer Fest. Po raz pierwszy Nagroda Starosty Lipnowskiego została wręczona podczas Summer Fest. Fot. Marcin Jaworski

Nagroda Starosty Lipnowskiego, to nowe wyróżnienie, które po raz pierwszy wręczone zostało podczas tegorocznej edycji Summer Fest. Sześć osób odebrało te wyjątkowe wyróżnienia.

Z inicjatywy Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego została ustanowiona „Nagroda Starosty Lipnowskiego” jako wyraz szczególnego wyróżnienia za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinach obejmujących zadania własne Powiatu oraz promocję Powiatu w następujących dziedzinach:

- twórczości artystycznej,
- upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sporu oraz turystyki i krajoznawstwa,
- ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności;
- działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji mieszkańców Powiatu w życiu społecznym,
- działalności na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Nagroda Starosty może zostać przyznana również za całokształt działalności obejmującej przynajmniej jedną z wymienionych dziedzin. Nagroda przyznawana jest przez Starostę Lipnowskiego w drodze Zarządzenia. Wręczenia Nagrody dokonuje Starosta lub osoba przez niego upoważniona. Nagrodę stanowi statuetka, która została zaprojektowana i wykonana przez znanego i cenionego lokalnego artystę rzeźbiarza Zdzisława Ostrowskiego.

Po raz pierwszy Nagroda Starosty została przyznana w czerwcu 2022 roku, jej uroczyste wręczenie nagrodzonym odbyło się podczas Festiwalu Muzycznego Summer Fest w Kikole, w dniu 25 czerwca br.. Nagrodzonymi za całokształt swojej działalności zostali:

Krzysztof Suchocki - Prezes Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Lipnie

Krzysztof Suchocki od szeregu lat działa aktywnie na rzecz społeczności, w szczególności społeczności osób niewidzących i słabowidzących powiatu lipnowskiego. Zawsze życzliwy i gotowy do pomocy, z troską i wyjątkowym wyczuleniem podchodzi do drugiego człowieka. Potrafi znaleźć jasne strony w każdej sytuacji. Całe życie stara się przede wszystkim zwalczać stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością prowadząc i promując działania mające na celu integrację osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi, przez co poszerza horyzonty obu grup, uwrażliwiając je na odczucia i ograniczenia jednych i drugich. Poprzez jego działania wiele osób uniknęło wykluczenia społecznego i stagnacji w swojej chorobie. Otworzył im drzwi do świata i ludzi dając możliwość życia szczęśliwego, pełnego wielu doznań kulturalnych, obcowania ze sztuką i drugim człowiekiem.

W uznaniu za całokształt działalności, za empatię i zrozumienie dla potrzeb innych oraz za nieustające podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację społeczności osób niewidomych i niedowidzących i uwrażliwianie innych na ich potrzeby przyznanie nagrody Starosty Lipnowskiego w kategorii działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka jest uzasadnione.

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski jest uznanym i cenionym artystą plastykiem, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oddział w Toruniu. Początkowo jego twórczość związana była z klasycznym malarstwem pejzażowym. W latach 90-tych nurt ten opuścił na rzecz flirtu z „beksizmem” i jego stylistyką. Szybko porzucił ten kierunek i zaczął tworzyć surrealistyczne kompozycje w duchu malarstwa romantycznego. Jego obrazy bliższe są wizjom z pogranicza sennych marzeń niż rzeczywistości rejestrowanej ludzkim okiem. Czuć w nim melancholię, tęsknotę za tym co ulotne, za tym co było i co nas czeka w przyszłości. Dzieła twórcy, jego surrealistyczne kompozycje charakteryzują się głęboką poetycką metaforą, jakbyśmy na chwilę znaleźli się w świecie rodem z „Alicji w Krainie Czarów”, w którym patrzeć należy sercem, a nie ufać „szkiełku i oku”.

Artysta związany jest artystycznie z grupą malarzy uprawiających tzw. "Magical Dreams" (Magiczny Realizm). Swoje prace prezentuje podczas licznych wystaw indywidualnych i grupowych. Dzieła artysty entuzjaści jego twórczości mogą spotkać zarówno w kraju, jak i za granicą, tym bardziej, że należy do twórców wystawiających swoje prace dość często m.in.: w 2002r. La Galerie Maison Gaugiran Cordes, Francja, w 2006r. Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, Galeria Ratuszowa, Inowrocław; w 2007r. Galeria Poddasze, Włocławek; w 2008r. Galeria "DK", Włocławek; w 2009r. Miejskie Centrum Kulturalne, Lipno; w 2011r. Dom kultury Śródmieście, Warszawa, w 2013r. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin; w 2014r. Beskidzka Galeria Sztuki, Szczyrk; w 2016r. Galeria Quantum, Warszawa, Deutschen Hopfenmuseum, Niemcy, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Warszawa, w 2017r., Bator Art Gallery, Szczyrk, Pałac Lubostroń, Regionalne Centrum Kultury. Galeria Sztuki Współczesnej , Kołobrzeg, Galeria Wieża Sztuki Kielce, Galeria Sztuki "Maya", Toruń, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, Galeria "Amaristo" przy Teatrze Wielkim, Warszawa, Galeria BWA i UP, Piła, Dom Galerie, Wiener Neustadt, Austria; w 2018r. Wiener Neustadt, Austria, Viechtach, Niemcy, Zetel, Niemcy, Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Kultury w Białystoku, Muzeum Jacka Malczewskiego, Radom, w 2019r. Wystawa indywidualna "Czas snu" Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, Bator Art Gallery, Szczyrk, oraz w 2020r. Muzeum Diecezjalne w Kielcach, Muzeum Ziemi Mińskiej. Mińsk Mazowiecki, Browar B, Włocławek.

W uznaniu dla całokształtu dorobku artystycznego zapewniającego niezapomniane doznania przy obcowaniu z jego sztuką. Za nieocenione chwile z magicznym światem z pogranicza jawy i snu, który sprawia, że o artyście z powiatu lipnowskiego jest głośno w kraju i za granicą przyznanie nagrody Starosty Lipnowskiego w kategorii twórczość artystyczna jest uzasadnione.

ks. kanonik Marek Mrówczyński - Proboszcz Parafii pw. św Wojciecha w Kikole

Ks. Marek Mrówczyński jest od wielu lat proboszczem parafii p.w. św. Wojciecha w Kikole. Pod jego opieką znajduje się zabytkowy kościół w Kikole. Obecna świątynia została wzniesiona w latach 1904–1909 i konsekrowana w dniu 23 września 1910 roku, podczas urzędowania proboszcza parafii księdza Adolfa Kukwy. Kościół został wybudowany z cegły w stylu neogotyckim i jest pokryty blachą. Nawa główna posiada strop z drewna o beczkowatej formie. Budowla jest otoczona ogrodzeniem z cegły z dwiema neogotyckimi bramami – główną i cmentarną. Wyposażenie wnętrza jest mieszanką różnych stylów. Ołtarz główny i ambona reprezentują styl neogotycki. Chrzcielnica z połowy XVIII stulecia reprezentuje styl rokokowy. W prawym ołtarzu bocznym jest umieszczona figura Matki Bożej Bolesnej z Konotopia, w lewym zaś umieszczono obraz ukrzyżowania z 1817 roku z sygnaturą J. Paszkiewicza. Na terenie parafii znajduje się także zabytkowa kaplica w Grodzeniu obecnie kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła z roku 1778.

Oba obiekty są niezwykle cennymi zabytkami architektury sakralnej oraz skarbnicą zabytkowych elementów sztuki sakralnej. Proboszcz M. Mrówczyński z wielkim oddaniem i pietyzmem zabiega o zachowanie powierzonych mu reliktów naszej tożsamości lokalnej, dąży do tego, by w jak najlepszym stanie przetrwały następne pokolenia i były niemymi świadkami naszej historii. Wiele z zainicjowanych przez niego prac remontowo – konserwatorskich poszczególnych elementów doszło do skutku tylko i wyłącznie dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i uporowi w dążeniu do założonego celu. Przekonywał urzędników właściwych urzędów opiekujących się zabytkami, szukał i trzymał pieczę nad wykonawcami, a także nieustanie zabiegał o środki finansowe na te cele, ponieważ bez tej tak przyziemnej sprawy niejeden zabytek popadł w ruinę.

W uznaniu całokształtu działalności i osobistego zaangażowania w działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego powiatu lipnowskiego, tak by wśród przyszłych pokoleń stanowiły świadectwo bogatej historii powiatu, Ziemi Dobrzyńskiej i naszego kraju przyznanie nagrody Starosty Lipnowskiego w kategorii upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest uzasadnione.


Teresa Sztuka - Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Powiatowa Rada Seniorów w Lipnie - kadencja 2016-2020

Pani Teresa Sztuka całe swoje życie zawodowe oraz prywatne poświęciła upowszechnianiu i rozwojowi kultury wśród mieszkańców powiatu lipnowskiego. Kierowany przez nią ośrodek działa prężnie budując ofertę zajęć i projektów stwarzających możliwość rozwijania zainteresowań i pasji dostosowaną do różnorodnej grupy odbiorców. Szczególną wagę przykładała zawsze do działań nakierowanych na kultywowanie tradycji Ziemi Dobrzyńskiej oraz organizowanie życia kulturalnego regionu. Swoją pasją starała się zarazić innych np. poprzez działalność znanego wszystkim zespołu muzycznego, który uświetniał i uświetnia nadal wiele uroczystości gminnych i powiatowych przybliżając ludowy folklor Ziemi Dobrzyńskiej i nie pozwalając młodszym pokoleniom zapomnieć skąd się wywodzą i gdzie są ich korzenie.

W uznaniu dla całokształtu pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury wśród mieszkańców powiatu lipnowskiego, w szczególności dla pielęgnowania, kultywowania oraz promowania kultury ludowej, podtrzymywania tradycji lokalnych naszego regionu w słowie, muzyce i tańcu przyznanie nagrody Starosty Lipnowskiego w kategorii upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest uzasadnione.

Vincenzo Longo - Prezes Zarządu SARTI sp. z o.o. z siedzibą J. Czyżewskiego 8-10/1d 81-706 Sopot; Zakład Produkcyjny, ul. Wojska Polskiego 10 w Lipnie

Vincenzo Longo jest prezesem Zarządu firmy Sarti sp. z o.o . z siedzibą w Sopocie. Jest Włochem, który mieszka w Polsce od prawie 30 lat. Z powiatem lipnowskim jest równie długo związany zarówno zawodowo, jak i prywatnie, ponieważ to właśnie tu znalazł swój drugi dom, założył rodzinę, znalazł przyjaciół. Wiele lat związany był firmą prężnie działającą na terenie powiatu.
Od 2020 roku prowadzi wraz synami firmę Sarti sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Szwalnia Sarti specjalizuje się głównie w szyciu odzieży damskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów wyspecjalizowali się również w produkcji odzieży męskiej. Szyją dla najbardziej wymagających klientów, w tym przede wszystkim dla światowych marek premium, dlatego są w stanie zagwarantować najwyższą jakość wykonawstwa. Posiadają doświadczony, wyspecjalizowany zespół produkcyjny oraz kadrę kierowniczą, co przekłada się na najwyższą jakość produkcji, dlatego też bardzo cenią znajomość kunsztu krawiectwa na wysokim, rzemieślniczym poziomie.

Motto firmy pod kierownictwem V.Longo brzmi: „Naszą pasją jest szycie skrojone na miarę Państwa potrzeb.”

Jednakże V. Longo jest otwarty nie tylko na potrzeby kontrahentów. Dowodem na to jest jego zaangażowanie w utworzenie wiosną 2022 r. w mieście, z którym związał swoją drogę życiową, zakładu produkcyjnego swojej firmy. Dzięki temu powstało 50 nowych miejsc pracy. Było to bardzo ważne posunięcie, ponieważ udało się w ten sposób znaleźć pracę dla osób, które pomimo ogromnego doświadczenia zawodowego, musiałyby zasilić szeregi bezrobotnych z uwagi na likwidację ich dotychczasowego zakładu pracy. W dobie kryzysu wywołanego trwającą od 2 lat pandemią, wzrostem inflacji oraz innymi czynnikami, które nie ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenia działalności w obecnej chwili, zdecydował się przyjść z pomocą swoim sąsiadom, nie chcąc zmarnować potencjału jakim jest doświadczona kadra, postawił na rozwój gospodarczy Powiatu Lipnowskiego wierząc, że nowy lipnowski zakład świetnie sprawdzi się w wysokojakościowej produkcji, którą prowadzi firma Sarti i wpisze się w założenia jej działalności jakimi są: jakość, wiedza, doświadczenie.

W uznaniu dla całokształtu pracy na rzecz utworzenia na terenie powiatu lipnowskiego zakładu produkcyjnego swojej firmy i wiarę w potencjał regionalnego kapitału ludzkiego, dzięki czemu położył ogromne zasługi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w powiecie lipnowskim przyznanie nagrody Starosty Lipnowskiego w kategorii działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy jest uzasadnione.


Marcin Makowski - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lipnie

Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lipnie zostało utworzone w 2009 roku. Skupia w swoich szeregach niezwykle oddanych ludzi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z akwenów wodnych i pływalni w powiecie lipnowskim. Są to prawdziwi pasjonaci, wodniacy z krwi i kości, którzy poza niesieniem pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej i niebezpiecznej sytuacji ogromną wagę przykładają także do działań prewencyjnych i edukacyjnych. Nie tylko najmłodsi, ale wszyscy chętni, mogą liczyć na ich profesjonalizm i otwartość podczas prowadzonych zajęć nauki pływania. Pod ich bezpiecznymi skrzydłami pierwsze, bezpieczne doświadczenia z pływaniem zdobywało wielu młodych ludzi, którzy zarażeni pasją woprowców, związało swoje życie czy zainteresowania właśnie z ratownictwem wodnym.

Ponadto ratownicy WOPR chętnie prowadzą na terenie powiatu działalność edukacyjną w formie organizowanych spotkań, prelekcji, pokazów przedkładając prewencję nad najlepszy sprzęt. Ponadto poprzez swoje zaangażowanie w promocję ratownictwa wodnego są inicjatorem organizacji na terenie powiatu lipnowskiego zawodów ratownictwa o zasięgu ogólnokrajowym czym przyczyniają się do promocji nie tylko Powiatu Lipnowskiego ale przede wszystkim idei ratownictwa i bezpieczeństwa nad wodą.

W uznaniu całokształtu działalności pełnej poświęcenia i osobistego zaangażowania lipnowskich ratowników WOPR na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lipnowskiego i odwiedzającym go osobom, edukacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego, odpowiedzialnego wypoczynku nad wodą, a także promocji idei ratownictwa oraz Powiatu Lipnowskiego jako miejsca otwartego i dającego poczucie bezpieczeństwa przyznanie nagrody Starosty Lipnowskiego w kategorii ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności jest uzasadnione.

 

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Celebrities from Lipno

  pola_negri.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie