Polecane strony

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu

 1. Administratorem danych jest Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87- 600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10B, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, tel. 54 287 20 39;
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lipnie można skontaktować się za pomocą adresu e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! lub telefonicznie pod numerem 542872039.
 3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]), który jest określony przepisami art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz określony przepisami art. 18 i 19 ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązek jawności działania organów Powiatu.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione  do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, oraz osoby trzecie w związku z tym, że nagranie z obrad Rady Powiatu stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o  dostępie do informacji publicznej  i jest udostępniane w  Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie.
 5. Pana/Pani dane osobowe ze względu na transmisje sesji, które prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej www.crv.pl, przechowywane są na serwerach właściciela tej strony.
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w  organach administracji publicznej.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku oraz głosu) nie mają w  tym przypadku zastosowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku oraz głosu) jest wymogiem ustawowym w  przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu.

_________________________________________________________

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Prominente aus Lipno

  pola_negri.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie