Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Wzory wniosków do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Nieprowadzące Działalności Gospodarczej.doc
 2. Wniosek o wpis do ewidencji UKS.doc
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej.doc
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia - Uczniowskie Kluby Sportowe.doc
 5. Zawiadomienie o rozwiązaniu.doc
 6. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.doc
 7. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.doc

Wykaz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej

Lp.

Nazwa Klubu

Skład Zarządu

Adres

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Skorpion”

Prezes-Dorota Bentkowska

Zastępca Prezesa- Sławomir Alaszkiewicz

Skarbnik- Artur Przewięźlikowski

Członek zarządu- Jarosław Wnuk

Grzegorz Maćkiewicz

GLKS ”Skorpion”

Chrostkowo,

87-602 Chrostkowo

2.

Dobrzyński Klub Żeglarski w Dobrzyniu nad Wisłą

Komandor Klubu - Ryszard Przybytek

Skarbnik Klubu - Sylwester Kluszczyński

Sekretarz Klubu - Zofia Składanowska

Bosman - Roman Składanowski

Członek Zarządu - Halina Przybytek

Dobrzyński Klub Żeglarski, ul. Zjazd 5,

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2.1

Gminny Klub Sportowy „Kikolanka” w Kikole

Prezes-Wiktor Jaworski

Wiceprezes- Krzysztof Szychulski

Sekretarz- Joanna Jaworska

Skarbnik- Iwona Sztandarska

Gminny Klub Sportowy „Kikolanka” w Kikole,

ul. Rypińska 11, 87-620 Kikół

3.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Lipnowiak” w Lipnie

Prezes- Cezary Bautembach

Wiceprezes-Dariusz Chmielewski

Wiceprezes-Marek Furmański

Sekretarz- Dariusz Furmanek

Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie,

ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno

4.

Brak Wpisu

 

 

5.

Ludowy Zespół Sportowy w Jastrzębiu

Prezes - Marcin Chojnicki

Zastępca Prezesa - Sławomir Jaworski

Sekretarz - Bartosz Słomski

Skarbnik - Sławomir Rybka

Członek Zarządu - Piotr Sucharski

Jastrzębie 2a, 87-600 Lipno

6.

Polskie Stowarzyszenie Klasy 49er i 29er

Prezydent Stowarzyszenia- Wojciech Nowicki

Wiceprezydent- Paweł Kuźmicki

Sekretarz- Ryszard Przybytek

Skarbnik- Jacek Kondlewski

Członek Zarządu- Paweł Kacprowski

Andrzej Januszewski

Łukasz Przybytek

Ul. 22stycznia 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

7.

Stowarzyszenie Lipnowski Klub Sportowy „OMERTA”

Prezes- Kamil Chojnicki

Wiceprezes- Chojnicka Laura

Skarbnik- Kycia Piotr

Ul. Mickiewicza 17a,

87-600 Lipno

8.

Klub Pływacki „NEMO” Lipno

Prezes-Rafał Sztubecki

Wiceprezes-Robert Lewicki

Sekretarz- Katarzyna Skarżyńska

Skarbnik- Dorota Szarszewska

Plac 11 Listopada 13a,

87-600 Lipno

9.

Centrum Sztuk Walki w Lipnie

Prezes Zarządu- Karolina Piasecka -Starczewska

Wiceprezes- Justyna Archaniołowicz

Wiceprezes- Przemysław Sobiecki

Sekretarz Zarządu- Tadeusz Starczewski

Skarbnik Zarządu- Łukasz Gajda

Ul. Skalna 1, 87-600 Lipno

10.

Lipnowski Klub Strzelecki „Vis”

Prezes - Jacek Sadziński

Wiceprezes - Edward Krzemieniecki

Sekretarz - Maciej Cichocki

Skarbnik - Piotr Chmielewski

Członek - Robert Kapuściński

Ul. Kilińskiego 14

87-600 Lipno

11.

Klub Sportowy „Team Volley Chalin”

Prezes-Jarosław Łykowski

Wiceprezes- Monika Marcjańska

Sekretarz- Rafał Walter

Skarbnik- Patryk Pączek

Członek Zarządu- Grzegorz Kranc

Marzena Szczepańska

Natalia Grabkowska

Chalin 6, 87-606 Chalin

 

12.

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Skępe

Prezes – Cezary Jaks

Zastępca prezesa – Zofia Tomicka

Skarbnik – Michał Rowicki

Członek zarządu – Damian Gołębiewski

 

Ul. Krucza 10

87-630 Skępe

13.

Klub Sportowy Karate Kyokushin – Skępe

Prezes - Justyna Archaniołowicz

Sekretarz – Grzegorz Archaniołowicz

Skarbnik – Mariusz Rutkowski

 

Ul. Słoneczna 4a

87-630 Skępe

 

Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych

Lp.

Nazwa Klubu

Skład Zarządu

Adres

16.

Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”

Prezes – Cezary Bautembach

Wiceprezes- Krzysztof Stępka

Sekretarz- Iwona Kaczorowska

Ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

17.

Uczniowski Klub Sportowy „Dobrzyń”

Prezes- Paweł Bielicki

Zastępca- Piotr Jankowski

Sekretarz- Joanna Jędrzejewska

Skarbnik- Dominik Turkiewicz

Członek – Anna Baranowska

Ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

18.

 Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”

Prezes- Jarosław Ziemiańczyk

Sekretarz- Józef Rosół

Członkowie zarządu:

-Jacek Sadowski

-Waldemar Ziółkowski

-Wiesław Rzepiński

Szkoła Podstawowa w Woli, Wola 71 A, 87-620 Kikół

19.

Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” w Kikole

Wykreślony

 

20.

Uczniowski Klub Sportowy „TOP” w Tłuchowie

Prezes- Katarzyna Jankowska

Sekretarz- Robert Urbański

Członek- Marek Gachewicz

Członek- Aldona Niździńska

Członek- Anna Małkiewicz

Ul. Szkolna 3, 87-605 Tłuchowo

21.

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie, Plac 11 Listopada 13, 87-600 Lipno

22.

Uczniowski Klub Sportowy „Orion” w Zajeziorzu

 

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu, Zajeziorze 18, 87-620 Kikół

23.

UKS „GOL”

Wykreślony

Archiwum

24.

UKS „Junior”

Wykreślony

Archiwum

25.

Uczniowski Klub Sportowy „Karnkowo” w Karnkowie

 

 

26.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Lipnie

Przewodniczący –Sławomir Czupryniak

Z-ca- Tomasz Strzelecki

Sekretarz- Krzysztof Przybyszewski

Skarbnik- Krzysztof Dubicki

Członek- Piotr Rygielski

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2, 87-600 Lipno

27.

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Zadusznikach

 

Zaduszniki, 87-603 Wielgie

28.

Uczniowski Klub Sportowy „Flash” w Ciełuchowie

 

Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie , Ciełuchowo, 87-620 Kikół

29.

Uczniowski Klub Sportowy „Skępiak” w Skępem

Prezes- Wojciech Wiśniewski

Wiceprezes- Wojciech Bońkowski

Sekretarz – Marek Moderski

Skarbnik- Rafał Wyrzykowski

Członek – Joanna Uzarska

Al. 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

30.

Uczniowski Klub Sportowy „Mustang” w Skępem

Prezes- Andrzej Zawidzki

Sekretarz- Marek Moderski

Skarbnik- Anna Skibicka

Ul. 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

31.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Lipnie

Prezes- Zbigniew Marcinek

V-ce – Wiesław Brauer

V-ce – Jakub Kowalski

Skarbnik – Wiesław Białucha

Sekretarz – Krzysztof Pawłowski

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie, ul. Okrzei 1, 87-600 Lipno

32.

Uczniowski Klub Sportowy „Marksport”

 

Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu, Trzebiegoszcz 49, 87-600 Lipno

33.

Uczniowski Klub Sportowy „Radomice”

 

Zespół Szkół w Radomicach, Radomice 115, 87-600 Lipno

34.

Uczniowski Klub Sportowy „Tomaszewo”

 

Szkoła Podstawowa Ryszewek,

87-600 Lipno

35.

Uczniowski Klub Sportowy „Wiślanin – Bobrowniki”

 

Ul. Wyzwolenia 16, 87-617 Bobrowniki

36.

UKS „Herkules” w Grodzeniu

Wykreślony

Archiwum

37.

UKS „Klub Tenisa Stołowego”

Wykreślony

Archiwum

38.

UKS „Vivat” w Mysłakówku

Wykreślony

Archiwum

39.

Uczniowski Klub Sportowy „Sum”

 

Publiczne Gimnazjum w Suminie, Sumin, 87-620 Kikół

40.

Uczniowski Klub Sportowy „Lipno”

Wykreślony

 

41.

Uczniowski Klub Sportowy „Skompensis”

Prezes zarządu – Krystyna Wiśniewska

Wiceprezes zarządu – Przemysław Bednarski

Skarbnik- Grzegorz Skibicki

Sekretarz – Paweł Wiśniewski

Członek zarządu – Patryk Dukaczewski

Al.1-go Maja 89, 87-630 Skępe,

42.

Uczniowski Klub Sportowy „Mustang Wielgie”

Prezes – Agnieszka Kaloska

Sekretarz – Krystian Gęsicki

Skarbnik – Marcin Kaloski

Członek zarządu - Michał Ziemiński

Ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie

43.

UKS „Wichowo”

Wykreślony

Archiwum

44.

Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka Centrum”

Prezes – Piotr Wyszyński

Wiceprezes- Łukasz Wasilewski

Skarbnik- Justyna Radzimska

Sekretarz- Emila Lewandowska

Członek- Patryk Sujecki

Ul. Licealna 1 a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

45.

Uczniowski Klub Sportowy „START”

Prezes- Ireneusz Sobociński

Sekretarz- Emilia Kuźniak

Skarbnik- Adriana Lewalska

Członek Zarządu- Jacek Hencel

ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno

46.

Uczniowski Klub Sportowy "ALFA"

Prezes - Wioleta Nowak

Sekretarz - Marek Zajączkowski

Skarbnik - Bogumiła Michalska

Członek Zarządu - Danuta Grębicka

ul. Targowa 6, 87 - 620 Kikół

 Stan na dzień: 22.02.2023r.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • RFPIS Polski Ład
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Prominente aus Lipno

  wincenty_rapacki.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie