Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dienstag, 20 Februar 2024 10:38

Informacja dla organizacji pozarządowych

Zdjęcie ilustrujące pranie pieniędzy Zdjęcie ilustrujące pranie pieniędzy fot. Internet

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018r. ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124 ze zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1285, 1723 i 1843), zwaną dalej ustawą, w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy, w ramach sprawowanego nadzoru przez Starostę Lipnowskiego, proszę o wypełnienie załączonej ankiety dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu lipnowskiego w razie, gdy organizacja pozarządowa przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

 

Z up. Starosty 

Maria Katarzyna Kulig 

Wicestarosta  Lipnowski

Pełna treść informacji oraz formularz ankietowy znajduje się w załączeniu. 

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Prominente aus Lipno

leszek_balcerowicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie