Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mittwoch, 18 Mai 2022 09:20

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Zdjęcie ilustracyjne - XXXVII sesja Rady Powiatu w Lipnie Zdjęcie ilustracyjne - XXXVII sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

1 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 08.30 w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odbędzie się XXXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Porządek obrad XXXVIII sesji:

 • 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji.
 • 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021- 2030
 • 8. Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok.
 1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok
 2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania.
 • 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok.
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok
 2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2021 rok
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2021 rok
 4. otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok
      - przedstawienie opinii komisji  Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2021 rok.
 • 10. Sprawy różne i komunikaty.
 • 11. Zakończenie.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Prominente aus Lipno

  wincenty_rapacki.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie