czwartek, 28 czerwiec 2018

Ponad milion złotych dla lipnowskich szkół

26 czerwca br. została podpisana przez Powiat Lipnowski umowa na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia br do 30 lipca 2020r., a jego całkowita wartość wynosi blisko 1 mln 341 tys. zł, w tym wartość dofinansowania projektu wynosi blisko 1 mln 274 tys. zł, zaś Powiat wniesie wkład własny w kwocie 67 tysięcy zł.

Projekt jest przedsięwzięciem skierowanym przede wszystkim do uczniów Liceum w Zespole Szkół w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Skępem oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie, tym razem ukierunkowanym na kształcenie ogólne, a także do nauczycieli w/w placówek oświatowych. W jego ramach zostaną zrealizowane takie zadania jak:

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów kluczowych (matematyczno-przyrodnicze, j. obce, informatyka, przedsiębiorczość);

- warsztaty dla uczniów zdolnych;

- zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (porady, konsultacje, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego);

- zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie;

- doposażenie w pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomoce dydaktyczne, specjalistyczne programy komputerowe, publikacje);

- doposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie w specjalistyczny sprzęt;

- zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego,

- zajęcia kół zainteresowań wykorzystujących metodę eksperymentu w nauce przedmiotów kluczowych;

- doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego;

- studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli.

Wszystkie zdania mają na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, a także zapewnić możliwość podniesienia wyników egzaminów maturalnych. Młodzież dostanie szansę na udział w zajęciach pozalekcyjnych z tak ważnych, a jednocześnie stwarzających duże problemy, przedmiotów kluczowych takich jak matematyka, fizyka, chemia czy j. obce. Wszystkie działania podejmowane są zarówno dla polepszenia oferty edukacyjnej, jak i po to, by wyrównać szanse młodzieży kształcącej się w szkołach Powiatu z tymi, którzy mieszkają i uczą się w większych ośrodkach miejskich.

 

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Listopad 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie