PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.pdf


Trwają prace związane z przyjęciem corocznego Programu współpracy Powiatu lipnowskiego na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przygotowane projekt Programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji społecznych (treść znajduje sie poniżej jako załącznik).

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem; oczekujemy na opinie i wnioski do poniedziałku - 2 października 2017r. Wszelkie uwagi można składać na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 LIPNO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie pytania związane z Projektem Programu Współpracy prosimy kierować do pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie tel. nr (54) 288 66 36


Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt

ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2017 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI I JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI DZIAŁAJĄCYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, O STOSUNKU PAŃSTWA DO INNYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA, A TAKŻE STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU LIPNOWSKIEGO.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego tekstem i zgłoszeniem ewentualnych uwag czy propozycji zmian do przedmiotowego projektu.

Propozycje zmian proszę składać na piśmie do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno w terminie do dnia 21.12.2016r. Wnioski można składać również drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.pdf

 

Dokumenty do pobrania: 

  1. Program współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.pdf
  2. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (informacja).doc
  3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.pdf
  4. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z przedstawicielem reprezentującym.doc
  5. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z Zarządem.doc
  6. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej.doc
  7. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Lipnowskiego zmiany adresu stowarzyszenia zwykłego.doc

Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Lipnowskiego zarejestrowanych w KRS

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Adres

1.

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego

ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

2.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/Miejski

ul. Piłsudskiego 18/2, 87-600 Lipno

3. KTM "RYWAL" ul. Piłsudskiego 18/2, 87-600 Lipno
4.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń n/W

5.

Przymierze Samorządowe Powiatu Lipnowskiego "ZGODA"

ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno

6.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Lipnie

ul. Robotnicza 1, 87-610 Dobrzyń n/W

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego "Nadzieja"

ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno

8.

Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo

ul. Sierpecka 16A, 87-605 Tłuchowo

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie "Przyszłość"

ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

10.

Klub Sportowo - Rekreacyjny "Ogończyk"

Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół

11.

Stowarzyszenie "Pro - Europa" O/Lipno

ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno
12.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Lipno

Ignackowo, 87-600 Lipno

13.

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lipnie

ul. Sportowa 16A, 87-600 Lipno

14.

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski Koło w Lipnie

ul. Kwiatowa 4, 87-630 Skępe

15.

Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej

Wola 49, 87-620 Kikół

16.

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wicher"

87-603 Wielgie 95

17.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kikół

Plac Kościuszki, 87-620 Kikół

18.

Stowarzyszenie "Podarujmy radość"

ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki

19.

Gminny Klub Sportowy "Tłuchowia"

ul. Sierpecka 10A, 87-605 Tłuchowo

20.

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Wisła"

ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń n/W

21.

Miejski Klub Sportowy "Mień"

ul. Sportowa 13, 87-600 Lipno

22.

Lipnowski Klub Sportowy "Jastrząb"

ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno

23.

Cech Rzemiosł Różnych

ul. 11 listopada 10, 87-600 Lipno

24.

Stowarzyszenie Producentów Pomidorów "Wisła"

ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno

25.

Stowarzyszenie Producentów Pomidorów "Etna"

ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno

26.

Lipnowski Klub Kyokushin Karate

ul. Mickiewicza 10/18, 87-600 Lipno

27.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Skępe

Czermno 8, 87-630 Skępe

28.

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego "Szansa"

ul. Targowa 19, 87-620 Kikół

29.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lipnie

ul. Traugutta 2, 87-600 Lipno

30.

Fundacja "Prometeusz"

Glewo 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

31.

Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy w Lipnie

ul. 3 Maja 20, 87- 600 Lipno

32.

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju w Dobrzyniu nad Wisłą

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

33.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin

Rachcin 8A, 87-617 Bobrowniki

34.

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Skępe

ul. 1-go Maja 16, 87-630 Skępe

35.

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju

ul. Szkolna 2a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

36.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czarne i Okolic

Czarne 15, 87-603 Wielgie

37.

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri w Lipnie

Kościuszki 19, 87-600 Lipno

38.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich JAGNA

ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

39.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie

Rachcin 11A, 87-617 Bobrowniki

40.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie

ul. Kościuszki 5, 87-600 Lipno

41.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochocinie

Łochocin 108, 87-600 Lipno

42.

Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej

Turza Wilcza 4a, 87-605 Tłuchowo

43.

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "ODEON"

ul. 3 Maja 1, 87-600 Lipno

44.

Stowarzyszenie na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zajeziorze 18, 87-620 Kikół

45.

Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (LWOPR)

Plac 11 Listopada 13A, 87-600 Lipno

46.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Tomaszewo 11, 87-600 Lipno 50

47.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie

Jankowo 68, 87-600 Lipno

48.

Polskie Stowarzyszenie Klasy 49er i 29er

ul. 22 stycznia 4, 87-610 Dobrzyń n/W

49.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kłokock w Kłokocku

Kłokock 15, 87-600 Lipno

50.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "Nad Skrwą"

Tłuchówek 7A, 87-605 Tłuchowo

51.

Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna w Trutowie

Wola 6, 87-620 Kikół

52.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "CHALINIANKI"

Chalin 7, 87-606 Chalin

53.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrostkowie

Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo

54.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Wsi i okolic

Nowa Wieś 75, 87-602 Chrostkowo

55.

Koło Gospodyń Wiejskich "Krojczynianki"

Krojczyn 70, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

56.

Stowarzyszenie "Alternatywa"

ul. Licealna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

57.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżówkach

Krzyżówki 49, 87-600 Lipno

58.

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej "SERAFIN" w Lipnie

ul. Wyszyńskiego 7, 87-600 Lipno

59.

Stowarzyszenie "Sięgajmy Wyżej" przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

ul. Wyzwolenia 16, 87-617 Bobrowniki

60.

Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Lipnowska"

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

61.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Rozwojowych im. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Okrzei 7a/5, 87-600 Lipno

62.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karnkowo "Nasze Karnkowo"

Karnkowo 83/V, 87-600 Karnkowo

63.

Chrostkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Przyjazna Szkoła" z/s w Chrostkowie

Chrostkowo 80, 87-602 Chrostkowo

64.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skępego

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

65.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tupadłach

Tupadły 8A, 87-603 Wielgie

66.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem

Czarne 82, 87-603 Wielgie

67. Stowarzyszenie Przedsiębiorcy dla Skępego ul. Dworska Góra 1, 87-630 Skępe
68.

Stowarzyszenie Razem dla przyszłości

ul. Dobrzyńska 1, 87-630 Skępe

69. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skępego ul. Kościelna, 87-630 Skępe
70. Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie "OKOŃ" w Skępem ul. Strumykowa 4, 87-630 Skępe
71. Stowarzyszenie Działkowców "Malwa" z s/w Lipnie os. Sikorskiego 9/8, 87-600 Lipno
72. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranach Barany 36A, 87-600 Lipno
73. Fundacja "Małpi Móżdżek" z/s w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Wiślana 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
74. Fundacja "Królewski Skład Solny w Bobrownikach nad Wisłą" ul. Nieszawska 8, 87-617 Bobrowniki
75. Stowarzyszenie Umożliwiające Restaurację Tradycji z/s w Kikole ul. Toruńska 32, 87-620 Kikół
76. Stowarzyszenie „Zielona Lipa w Lipnie” ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno
77. Koło Kobiet Łochocin " Koniczynka" z/s w Łochocinie Łochocin 9, 87-600 Lipno
78. Stowarzyszenie Krzyżówki z/s w Krzyżówkach Krzyżówki 49, 87-600 Lipno
79. Fundacja Inicjatyw Obywatelskich FLOW Boguchwała, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
80. Fundacja "Nasze Słoneczka" Bachorzewo 47, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
81. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Lipnie ul. Platanowa 1, 87-600 Lipno
82. Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość" ul. Jabłoniowa 25, 87-600 Lipno
83.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych " Wszyscy Razem" z siedzibą w Lipnie
Prezes Stowarzyszenia- Denisa Miljković Lewandowska

ul. Kilińskiego 27, 87-600 Lipno

Informacja aktualna na dzień 13.06.2016r.

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie