27 marca 2019 roku (środa) o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Lipnie. Proponowany porządek obrad V sesji: 1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu w Lipnie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Powołanie sekretarza obrad. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie. 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady…
Montag, 18 März 2019 11:11

Powiat dba o zabytki

Władze Powiatu od wielu już lat przykładają dużą wagę do tego, aby zabytki architektoniczne Powiatu, które świadczą o bogatej przeszłości regionu, zachowane zostały w jak najlepszym stanie, dlatego 27 lutego 2009r. Uchwałą Nr XXXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie wprowadzono możliwość ubiegania się o środki finansowe (w formie dotacji) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru…
Ostrzeżenia meteorologiczne: woj. kujawsko-pomorskie - pow. lipnowski Silny wiatr stopień: 1 prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z zachodu. Uwagi: Brak. Ostrzeżenie 21/2019Ważne: od: 2019-03-15 22:00 do: 2019-03-16 08:00synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz PietruchaCzas wydania: 2019-03-15 12:03Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni Źródło: IMGW-PIB
Freitag, 15 März 2019 07:30

Powiatowe Targi Edukacyjne 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów z terenu powiatu lipnowskiego po raz kolejny organizowane są „POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE” Targi będą miały na celu przedstawienie oferty edukacyjnej wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Targi odbędą się w dniach: 4 kwietnia br. dla uczniów klas VIII szkół podstawowych 5 kwietnia br. dla uczniów klas III…
Donnerstag, 14 März 2019 12:16

Powstanie nowa szkoła w powiecie

Zarząd Powiatu w Lipnie przychylił się do prośby Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie i wyraził zgodę na rozpoczęcie prac zmierzających do utworzenia z dniem 1 września br. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie. Szkoła ma zapewniać edukację młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem zajęć będzie przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym…
Donnerstag, 14 März 2019 10:30

Umowy z gminami podpisane

Dziś (14.03.2019r.) w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyło się podpisanie, z wójtami i burmistrzami, umów na dofinansowanie remontów gminnych dróg. Jak informowaliśmy już wcześniej Rada Powiatu w Lipnie w ramach samorządowej solidarności przeznaczyła kwotę 350.000,00zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla: Gminy Miasta Lipna w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej…
Donnerstag, 14 März 2019 07:46

Nowy dyrektor PZTP w Lipnie

Wiesław Kempiński – z dniem 1 lutego br. na podstawie Uchwały Nr 19/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie przejął kierowanie Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego, jako p.o. Dyrektora. Jest to osoba z ogromnym doświadczeniem w zakresie transportu, ponieważ to z tą dziedziną związał niemalże całe swoje życie zawodowe. W latach 1985-87 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym Komunikacji Samochodowej w Lipnie, następnie w 1987r.…
Rada Powiatu w Lipnie podczas IV sesji w dniu 27 lutego 2019 roku podjęła Uchwałę Nr IV/23/2019 w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na lata 2019-2020. W roku 2019 na realizację Programu przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, natomiast wysokość środków finansowych na realizację Programu w 2020 roku zostanie określona w momencie uchwalania budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020. Podobnie…
Mittwoch, 13 März 2019 07:36

Kilka słów o powiatowym transporcie

Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym operatorem publicznego transportu na terenie powiatu jest starosta. Przypisanie staroście zadania zapewnienia transportu zbiorowego, łączącego ośrodki gminne na terenie powiatu wymusiła konieczność podjęcia decyzji w tym temacie. Po przeprowadzeniu dogłębnych analiz zarówno finansowych, jak i społecznych Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XIII/71/2016 z dnia 9 marca 2016 roku powołała do życia…
W dniu 27 kwietnia 2019r. w Powiecie Lipnowskim odbędzie się jedna z ważniejszych imprez sportowych w kraju – Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin. Powiat Lipnowski mając na uwadze rangę w/w wydarzenia podjął się współorganizacji tej wyjątkowej imprezy przy współpracy z Polskim Związkiem Karate będącym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Lipnowskim Klubem Kyokushin Karate, któremu Polski Związek Karate przyznał organizację w/w…
Seite 1 von 343

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • Klauzula RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Kalendarz wydarzeń

  Last month March 2019 Next month
  M T W T F S S
  week 9 1 2 3
  week 10 4 5 6 7 8 9 10
  week 11 11 12 13 14 15 16 17
  week 12 18 19 20 21 22 23 24
  week 13 25 26 27 28 29 30 31

  Zbliżające się wydarzenia

  Prominente aus Lipno

  wincenty_rapacki.jpg


  Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie