czwartek, 18 maj 2017

XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie

25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Proponowany porządek obrad XXVIII sesji:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

9. Rozpatrzenie pisma Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego z Rypina w sprawie propozycji przygotowania i wydania drukiem albumowej monografii Powiatu Lipnowskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
  • określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznnego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • ustalenia wysokości opłat za bilet miesięczny w okresie wakacyjnym tj. od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów za usługi przewozowe Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok.

  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok
  • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2016 rok
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2016 rok
  • otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok
  • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok

12. Wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14. Sprawy różne i komunikaty.

15. Zakończenie.

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie