czwartek, 18 maj 2017

XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie

25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Proponowany porządek obrad XXVIII sesji:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

9. Rozpatrzenie pisma Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego z Rypina w sprawie propozycji przygotowania i wydania drukiem albumowej monografii Powiatu Lipnowskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
  • określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznnego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • ustalenia wysokości opłat za bilet miesięczny w okresie wakacyjnym tj. od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów za usługi przewozowe Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok.

  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok
  • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2016 rok
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2016 rok
  • otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2016 rok
  • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok

12. Wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14. Sprawy różne i komunikaty.

15. Zakończenie.

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Czerwiec 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie