czwartek, 14 marzec 2019

Powstanie nowa szkoła w powiecie

Powstanie nowa szkoła w powiecie fot. Nadesłane

Zarząd Powiatu w Lipnie przychylił się do prośby Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie i wyraził zgodę na rozpoczęcie prac zmierzających do utworzenia z dniem 1 września br. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie.

Szkoła ma zapewniać edukację młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem zajęć będzie przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien być dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym. Absolwent szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaża absolwenta w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego do podejmowania równych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości niezależnie i godnie, do aktywnego życia oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.

Uczniowie realizować będą następujące zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne – 6 godz./tyg.,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się – 2 godz./tyg.,
 • zajęcia kształtujące kreatywność – 4 godz./tyg.,
 • przysposobienie do pracy – 18 godz./tyg.,
 • wychowanie fizyczne – 3 godz./tyg.,
 • zajęcia religii lub etyki – 2 godz./tyg.,
 • zajęcia rewalidacyjne – 10 godz./tyg. dla grupy.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy będą realizowane zagadnienia w formie bloków tematycznych w zakresie:

 • gospodarstwa domowego (pranie, sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie posiłków),
 • prac biurowych (obsługa urządzeń biurowych),
 • rękodzieła (dekoratorstwo, pamiątkarstwo),
 • ogrodnictwa (pielęgnacja roślin i przyszkolnych terenów zielonych),
 • prac naprawczych i konserwatorskich.

Więcej informacji na temat Szkoły możecie Państwo uzyskać w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lipnie.

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie