piątek, 17 marzec 2017

Rodzina w centrum

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Centrum Terapii Psyche-Medical

W powiecie lipnowskim funkcjonuje 55 rodzin zastępczych, w których przebywa 89 dzieci.

Już kolejny miesiąc miesiąc trwa realizacja samorządowego wojewódzkiego programu „Rodzina w centrum”. We wszystkich dziewiętnastu powiatach ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie działają - w ramach powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej - ośrodki oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie.
W naszym powiecie akcję koorydnuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie .W ramach programu wsparciem zostanie objętych 85 osób dla których zaplanowano: 600 godzin poradnictwa specjalistycznego, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie, warsztaty i bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 9 spotkań edukacyjnych służących podniesieniu wiedzy wśród lokalnej społeczności w obszarze pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji wsparcia na rzecz rodziny. W powiecie lipnowskim funkcjonuje 55 rodzin zastępczych, w których przebywa 89 dzieci.
- Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Powstała w ramach programu sieć centrów wsparcia oferuje poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediację i terapię, warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej. W planach jest poszerzenie kręgu kandydatów do roli rodziców zastępczych i zapewnienie im profesjonalnego przygotowania w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych.
W imieniu samorządu województwa liderem projektu, wartego 11,5 miliona złotych, współfinansowanego z RPO, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który w jego ramach organizuje szkolenia warsztatowe i kursy specjalistyczne dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwsze z nich, na temat sposobów radzenia sobie z agresją oraz trudnymi momentami w wychowaniu młodego człowieka, odbyły się w grudniu i styczniu, kolejne w lutym.
Praktycznie każdego dnia są prowadzone zajęcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie , ul. 11 Listopada 9, obejmujące poradnictwo psychologiczne, prawne oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych.

źródło: Biuro Prasowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie