piątek, 17 marzec 2017

Rodzina w centrum

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Centrum Terapii Psyche-Medical

W powiecie lipnowskim funkcjonuje 55 rodzin zastępczych, w których przebywa 89 dzieci.

Już kolejny miesiąc miesiąc trwa realizacja samorządowego wojewódzkiego programu „Rodzina w centrum”. We wszystkich dziewiętnastu powiatach ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie działają - w ramach powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej - ośrodki oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie.
W naszym powiecie akcję koorydnuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie .W ramach programu wsparciem zostanie objętych 85 osób dla których zaplanowano: 600 godzin poradnictwa specjalistycznego, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie, warsztaty i bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 9 spotkań edukacyjnych służących podniesieniu wiedzy wśród lokalnej społeczności w obszarze pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji wsparcia na rzecz rodziny. W powiecie lipnowskim funkcjonuje 55 rodzin zastępczych, w których przebywa 89 dzieci.
- Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Powstała w ramach programu sieć centrów wsparcia oferuje poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediację i terapię, warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej. W planach jest poszerzenie kręgu kandydatów do roli rodziców zastępczych i zapewnienie im profesjonalnego przygotowania w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych.
W imieniu samorządu województwa liderem projektu, wartego 11,5 miliona złotych, współfinansowanego z RPO, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który w jego ramach organizuje szkolenia warsztatowe i kursy specjalistyczne dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwsze z nich, na temat sposobów radzenia sobie z agresją oraz trudnymi momentami w wychowaniu młodego człowieka, odbyły się w grudniu i styczniu, kolejne w lutym.
Praktycznie każdego dnia są prowadzone zajęcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie , ul. 11 Listopada 9, obejmujące poradnictwo psychologiczne, prawne oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych.

źródło: Biuro Prasowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie