Projekt pn. „Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim”będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 11 m-cy tj. od 1.09.2013r. do 31.07.2014r.

finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu wynosi: 476 595,76zł, w tym kwota 71 489,36zł stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 12 zadań:

 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu carvingu - 56 uczniów (w tym 24 z ZST w Lipnie i po 16 z ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) będzie mogło zdobyć nowe umiejętności w zakresie artystycznego ozdabiania potraw (rzeźbienie i tworzenie dekoracji w warzywach i owocach);
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu florystyka – 40 osób (20 w ZST w Lipnie i po 10 w ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) nabędzie umiejętności układania kwiatów oraz prowadzenia kwiaciarni i obsługi klientów;
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu barman – 60 uczniów (po 1 grupie 20-osob. w każdym z 3 Zespołów Szkół objętych projektem) będzie mogło zdobyć nowe umiejętności z zakresu samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze oraz przyswoić podstawy techniki sztuki barmańskiej;
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu wózek jezdniowy –50 osób (30 z ZST w Lipnie i po 10 w ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) weźmie udział w zajęciach;
 • praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi, zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie (40 z ZST w Lipnie, i po 30 osób z ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;
 • zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi; planowany jest udział 56 uczniów klas pierwszych;
 • zajęcia dodatkowe z obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jejstosowania przez 100 uczniów biorących w nich udział;
 • zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów kluczowych: język polski, język angielski, język rosyjski, język niemiecki i matematyka - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;
 • zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe; ponadto w ramach tego zadania zostaną zakupione laptopy – 39szt. (21 do ZST w Lipnie, 10 – ZS w Skępem i 8 – ZS w Dobrzyniu n.W); ten zakup jest niezbędny do wyposażenia placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne celem zapewnienia uczniom lepszej jakości nauczania oraz zwiększenia dostępu do nowoczesnych urządzeń, a przede wszystkim w celu spełnienia wymogów związanych z obowiązkiem używania komputerów na egzaminie zawodowym od roku szk. 2016/17
 • konkursy umiejętności zawodowych - zostaną przeprowadzone w każdym Zespole Szkół objętym projektem; uczniowie będą rozwiązywać testy wiedzy, a najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody;
 • organizacja targów pracy – zostaną opracowane foldery z oferta kształcenia w ZS objętych projektem oraz z ofertami pracy; targi odbędą wsie w ZST w Lipnie i podczas tego wydarzenia jego uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy u różnych pracodawców, nawiązać nowe kontakty czy wymienić informacje;
 • warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy– uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (w ZST Lipnie) skorzystać będą mogli z zajęć na temat współpracy i ról grupowych, zasad komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, metod poszukiwania pracy oraz zapoznać się z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych;

Każde zadanie będzie monitorowane pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników.

Zakładamy, iż z projektu skorzysta 250 uczniów.


Dokumenty do pobrania

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Kalendarz wydarzeń

  Last month April 2020 Next month
  M T W T F S S
  week 14 1 2 3 4 5
  week 15 6 7 8 9 10 11 12
  week 16 13 14 15 16 17 18 19
  week 17 20 21 22 23 24 25 26
  week 18 27 28 29 30

  Zbliżające się wydarzenia

  Warto zobaczyć

  Prominente aus Lipno

  jerzy_pietrkiewicz.jpg


  Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie