Projekt nr: RPKP.06.03.02-04-0005/16 „Pracownie zawodowe na poziomie - trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-C.433.6.5.2017 pomiędzy Beneficjentem – Powiatem Lipnowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WK-P - Województwem Kujawsko – Pomorskim została zawarta w dniu 22.05.2017r.

Termin realizacji: 01.08.2016r. – 31.05.2018r.

Wartość projektu: 2 907 878,24zł, w tym 85-procentowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 471 696,50zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury placówek ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w tym:

 • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie;
 • Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • Technikum w Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są następujące działania:

 1. Prace przygotowawcze – opracowanie studium wykonalności.
 2. Prace remontowe/adaptacyjne.
 3. Zakup i montaż platform schodowych.
 4. Zakup wyposażenia.
 5. Promocja projektu.

W ramach prac inwestycyjnych wykonane zostaną następujące zadania:

 • Prace remontowe/adaptacyjne w Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą:
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię gastronomiczną;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię obsługi gości;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię informatyczną;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię produkcji rolniczej;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię języka angielskiego zawodowego.
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie do następujących pracowni: elektrycznej, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, informatycznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, obsługi gości, języka angielskiego zawodowego;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą do pracowni: gastronomicznej, obsługi gości, planowania żywienia
  i produkcji gastronomicznej, informatycznej, produkcji rolniczej oraz do języka angielskiego zawodowego;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem do następujących pracowni: obsługi gości, 2 pracowni informatycznych, diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej, językowej do nauki języka obcego zawodowego, pracowni produkcji rolniczej.

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Kalendarz wydarzeń

  Last month October 2019 Next month
  M T W T F S S
  week 40 1 2 3 4 5 6
  week 41 7 8 9 10 11 12 13
  week 42 14 15 16 17 18 19 20
  week 43 21 22 23 24 25 26 27
  week 44 28 29 30 31

  Zbliżające się wydarzenia

  Warto zobaczyć

  Prominente aus Lipno

  jerzy_pietrkiewicz.jpg


  Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie