Lipno, 20-10-2015r.

W trosce, by Strategia Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego była nie tylko narzędziem do aplikowania o środki zewnętrzne, ale przede wszystkim by identyfikowała plany rozwojowe mające społeczne poparcie dołożyliśmy wszelkich starań, by zapewnić udział przedstawicieli lokalnych społeczności na wszystkich etapach powstawania tego dokumentu.

Do opracowania Strategii został powołany Zespół, w którego skład weszli nie tylko przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących Obszar, ale również przedstawiciele lokalnych społeczności. Ponadto na etapie przygotowania projektu dokumentu zostało zorganizowane spotkanie otwarte, o którym informowano nie tylko wskazanych przez poszczególnych sygnatariuszy porozumienia przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, instytucji, jednostek organizacyjnych oraz organizacji samorządowych, ale również zaproszenie na w/w spotkanie skierowano za pośrednictwem strony internetowej do wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym oraz polityką terytorialną. Również po zakończeniu prac nad projektem Strategii został on na mocy uchwały Komitetu Sterującego skierowany do konsultacji społecznych. Ogłoszenie o rozpoczęciu tego etapu prac nad Strategią oraz o terminach konsultacji i ich trybie zostało zamieszczone zarówno na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i jego stronie Facebook, jak i na stronach Gmin. Ukazała się również na ogólnodostępnym portalu internetowym www.terazlipno.pl. Informacje te zostały przekazane również do innych lokalnych mediów.

Akcja informacyjna miała na celu zapewnienie jak najszerszej liczbie osób zainteresowanych, dostępu do informacji ujętych w projekcie Strategii w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i planów rozwojowych Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, a także danie im możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 1 do 14 października 2015 roku. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone przez Komitet Sterujący w dniu 16.10.2015r. Uwagi w głównej mierze dotyczyły uzupełnienia i korekty dokumentu oraz dodania projektów. Po dyskusji Komitet Sterujący uwzględnił zgłoszone uwagi i zatwierdził dokument Strategii w jej ostatecznym brzmieniu.

Opracowana Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego zawiera rzetelną i szeroką ocenę sytuacji społeczno - gospodarczej w jakiej w chwili obecnej znajdują się sygnatariusze Porozumienia o utworzeniu Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. Dokument zawiera ponadto wytyczone w duchu współpracy wszystkich samorządów Powiatu Lipnowskiego kierunki dalszego rozwoju ze wskazaniem projektów, których realizacja pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu.

Obecnie dokument Strategii został przesłany do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 
 

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Wrzesień 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie