Wydrukuj tę stronę
czwartek, 30 wrzesień 2021

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie

Zdjęcie ilustracyjne - sesja Rady Powiatu w Lipnie Zdjęcie ilustracyjne - sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

6 października 2021 roku (środa) o godz. 08.00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Porządek obrad XXIX sesji:

 • 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji.
 • 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021r.
 2. zmiany Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021-2030
 3. zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski
 4. przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów i pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie
 5. zmiany Uchwały Nr XXVI/219/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie
 6. zmiany Uchwały Nr XXVIII/233/2021 z dnia 3 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji wodno- kanalizacyjnej
 7. zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2021 z dnia 3 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji  polegającej na budowie stacji uzdatniania wody
 8. uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 9. wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej
 10. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu
 • 8. Sprawy różne i komunikaty.
 • 9. Zakończenie.