Wydrukuj tę stronę
wtorek, 07 wrzesień 2021

Jan Kołaczyński odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Prezes IPN dr Karol Nawrocki wręczył dawnym opozycjonistom Krzyże Wolności i Solidarności – Bydgoszcz, 3 września 2021. (Na zdjęciu Jan Kołaczyński) Prezes IPN dr Karol Nawrocki wręczył dawnym opozycjonistom Krzyże Wolności i Solidarności – Bydgoszcz, 3 września 2021. (Na zdjęciu Jan Kołaczyński) Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

W dniu 03.09 br. w bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej miała miejsce doniosła uroczystość. Prezes IPN dr Karol Nawrocki wręczył Krzyże Wolności i Solidarności 57 działaczom opozycji demokratycznej w PRL, w tym: mieszkańcowi powiatu lipnowskiego, Panu Janowi Kołaczyńskiemu.

Pan Jan Kołaczyński jest mieszkańcem powiatu lipnowskiego, znanym społecznikiem, a przede wszystkim bohaterem walki rolników indywidualnych z terenu naszego powiatu, a także dawnego województwa włocławskiego o prawo do zrzeszania się we własnym niezależnym związku zawodowym NSZZ „Solidarność Chłopska”. Powiat lipnowski jest powiatem typowo rolniczym, dlatego też jego sercu najbliższa była działalność na rzecz środowiska, które reprezentował – rolnictwa. Współorganizował marsze rolników, współtworzył struktury niezależnego związku zawodowego rolników, walczył z wszechotaczającą działalnością służ bezpieczeństwa.

Działania p. Kołaczyńskiego na rzecz zaktywizowania rolników indywidualnych z terenu powiatu lipnowskiego do wspólnej walki przeciwko strukturom ówczesnego opresyjnego państwa polskiego i podjęcie działalności mającej na celu odzyskanie przez Polskę wolności i suwerenności skierowały na niego represje. Poddany był działaniom operacyjnym MO i ówczesnego aparatu bezpieczeństwa, obserwacji i inwigilacji. Za swoją działalność został  internowany a następnie objęty zakazem opuszczania kraju.

Wspomnienia przeżytych represji i echa dawnych wydarzeń, gdzie za podjętą walkę na rzecz wolności i suwerenności ojczyzny doznał krzywd ze strony aparatu państwowego oraz często najbliższych sąsiadów uwikłanych w rozgrywki  służb SB, do dnia dzisiejszego budzą ogromne emocje tak jego, jak i członków najbliższej rodziny.

Chcąc upamiętnić postawę Jana Kołaczyńskiego jako człowieka niezłomnego wobec reżimu państwa komunistycznego i jego aparatu bezpieczeństwa, a jednocześnie osoby niezwykle skromnej, pracowitej - cichego bohatera, który z podniesioną głową stanął naprzeciwko mundurów MO, w blasku fleszy aparatów agentów SB, Starosta Lipnowski w imieniu władz samorządowych, a przede wszystkim w imieniu mieszkańców Powiatu Lipnowskiego zwrócił się z prośbą do Prezesa IPN o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie „Krzyża Wolności i Solidarności”  dla Pana Jana Kołaczyńskiego.

- Pragnę w tym miejscu wyrazić ogromną radość, że nasz kolega i mentor został uhonorowany tym odznaczeniem. Jest on wspaniałym człowiekiem, którego walka i postawa w przeszłości pozwala nam dziś cieszyć się życiem w pełni demokratycznym kraju. Jako Powiat nie mamy hut, czy kopalni - mamy rolników, którzy „żywią i bronią”- istotnym jest zatem, by dla świadomości naszego społeczeństwa, a także przyszłych pokoleń likwidować „białe plamy” najnowszej historii, w tym pokazywać i doceniać osoby, które były uczestnikami działań na rzecz opozycji i oporu społecznego wszystkich środowisk - także rolniczych, a których bezpośrednio dotknął mechanizm represji - powiedział Starosta Lipnowski, Krzysztof Baranowski.