Wydrukuj tę stronę
wtorek, 14 maj 2019

To już oficjalne! W Lipnie powstanie nowa szkoła

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Podczas ostatniej, VI sesji Rady Powiatu w Lipnie (09.05.2019r.) została podjęta uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie.

Nowa szkoła stworzy właściwe warunki edukacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej. Priorytetowym celem jest pomoc w osiągnięciu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb, zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie do pracy we własnym gospodarstwie domowym.

Celem edukacyjnym placówki jest utrwalenie i poszerzenie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum specjalnego oraz absolwenci gimnazjów, realizujący program szkoły specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz absolwenci szkoły podstawowej specjalnej i ogólnodostępnej realizującej program szkoły specjalnej na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; wniosku rodzica lub opiekuna prawnego, a także świadectwa ukończenia dotychczasowego gimnazjum lub szkoły podstawowej. Nauka w szkole będzie trwała trzy lata, a jej ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Utworzenie z dniem 1 września 2019 roku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wyjściem władz Powiatu naprzeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniom rodziców uczniów uczęszczających obecnie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie oraz oddziału gimnazjum specjalnego, jak również absolwentów innych szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, którzy posiadają stosowne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mamy nadzieję, że szkoła będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i każdego roku tworzone będą nowe oddziały klasowe.