czwartek, 28 marzec 2019

Samorząd powiatowy od lat wspiera OSP

Samorząd powiatowy od lat wspiera OSP fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

Władze Powiatu Lipnowskiego rozumieją, jak ważnym ogniwem lokalnej społeczności są sprawnie funkcjonujące jednostki OSP, które nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i są gotowe do niesienia pomocy na wezwanie, ale także dbają o rozkwit życia małych miejscowości i stanowią niejednokrotnie najważniejszą organizację aktywizującą i integrującą lokalną społeczność. OSP bowiem, poza działalnością gaśniczą i ratowniczą, podejmują mnóstwo inicjatyw niemal we wszystkich dziedzinach życia lokalnych społeczności. Działalność bojowa jest główną składową wizerunku OSP – wśród mieszkańców lokalnych społeczności. Strażacy są kojarzeni z niesieniem pomocy, zarówno w przypadku pożarów, ale też przy wypadkach drogowych, podtopionych piwnicach, przewróconych drzewach czy w ratownictwie wodnym itp. Obecność OSP w danej miejscowości daje jej mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Choć zdecydowanie najważniejsza dla Ochotniczych Straży Pożarnych jest działalność ratownicza, to właśnie zaangażowanie się także w innych obszarach, czyni z nich centra lokalnej aktywności o szerokim spektrum działania.

Zarząd Powiatu jest świadom tego, że podstawowym problemem Ochotniczych Straży Pożarnych są trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności. Środki przekazywane strażom przez gminy są w dużym stopniu niewystarczające: wciąż wiele jednostek używa przestarzałych samochodów czy sprzętu, niejednokrotnie pojawiają się także braki w umundurowaniu. Dlatego mimo, iż finansowanie OSP nie jest zadaniem własnym powiatu władze powiatu przystąpiły do przekazywania dotacji i corocznie od 2008 roku współpracują z Zarządami OSP, żeby jak najlepiej wspierać ich w tych potrzebach. Poprzez udzielane dofinansowania radni powiatowi wyrażają swoje zainteresowanie losem tych jednostek oraz chęć inspirowania, prezentowania oraz nagradzania działań OSP na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w ich małych ojczyznach, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Od 2008 roku w budżecie Powiatu zabezpieczane są środki finansowe przeznaczone na wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lipnowskiego. Zarząd Powiatu postanowiły początkowo objąć dofinansowaniem te jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które miały rozpoczęte remonty oraz częściowo zabezpieczone środki na realizację zadań objętych wsparciem.  Władze powiatu uznały, że należy wspomóc OSP oraz Gminy w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na rzecz mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, w związku z tym, że finansowanie OSP nie jest zadaniem własnym powiatu lecz gminy - środki finansowe docierały do tych jednostek za pośrednictwem gmin na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Lipnowskim. Przyznane kwoty dotacji stanowiły refundację poniesionych kosztów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów poświadczających realizację konkretnego zadania przez określoną jednostkę OSP.

Od 2008 roku do końca 2018 roku, Powiat Lipnowski przeznaczył na wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych łączne środki w wysokości 320 410,96 zł,. Każdego roku w Budżecie Powiatu zabezpieczano jest pewna pula środków. Przykładowo w 2008r. udzielono dotacji na kwotę 37 600,00 zł. W 2009 rok – udzielono dotacji w wysokości 45 000,00 zł, w 2011 rok w wysokości 47 176,16 zł, w 2014 roku – kwota dotacji wyniosła 44 994,58 zł, zaś w 2018 roku na kwotę 31 208,29 zł.

Środki są kierowane do wszystkich gmin Powiatu Lipnowskiego, a Zarząd Powiatu ma pewność, że są one wydatkowane dla dobra ogółu społeczeństwa, ponieważ w ramach w/w kwot m.in. w 2018 r. dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Źródła gm. Tłuchowo. W 2012 roku z w/w kwot dotacji wykonano m.in.: prace remontowe remizy: OSP Józefkowo, OSP Dobrzyniu nad Wisłą i OSP Moszczonne; dofinansowano zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Zaduszniki i OSP Stalmierz, a dla OSP Popowo dofinansowano zakup doposażenia samochodu bojowego.

W 2014 roku np. wsparcie mające na celu poprawę gotowości bojowej uzyskały następujące jednostki: OSP Skępe na doposażenie nowo nabytego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, OSP w Chalinie i OSP Michałkowo na dofinansowanie zakupu sprzętu i elementów umundurowania, dla OSP w Płomianach, OSP w Główczynie, OSP w Grochowalsku, dla OSP Rachcin, OSP Wichowo, OSP Chlebowo oraz OSP Brzeźno na dofinansowanie zakupu elementów umundurowania, dla OSP w Krojczynie na dofinansowanie remontu strażnicy, dla OSP Bobrowniki na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, dla OSP Makówiec OSP Chrostkowo na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego, dla OSP Jasień na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych ognioochronnych, dla OSP Kikół na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy nowej strażnicy, dla OSP Suradówek na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych, obuwia specjalnego oraz uzbrojenia osobistego, dla OSP Maliszewo na dofinansowanie zakupu bramy garażowej, OSP Złotopole dofinansowanie zakupu dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, OSP Łochocin dofinansowanie zakupu umundurowania dla Kobiecej Drużyny Pożarniczej.

- OSP są bardzo ważne dla mieszkańców szczególnie w czasach kiedy coraz częściej mają miejsce anomalie pogodowe, nawałnice, a walka z żywiołem jest bardzo niebezpieczna. To Strażacy ochotnicy często są pierwsi na miejscu zdarzenia i niosą niezbędną pomoc. Jest to bardzo ważne ogniwo w społeczności wiejskiej, którego nie może zabraknąć, a wręcz muszą być oni doceniani, mobilizowani i wspierani. Pomimo, iż ustawodawca nie nałożył na powiaty obowiązku wsparcia finansowego tych jednostek, to widząc zaangażowanie tych „społeczników”, ich pracę na rzecz lokalnych wspólnot, a nade wszystko walkę o życie i zdrowie zagrożonych ludzi, nie mogłem stać z założonymi rękami. Oni niosą pomoc, często narażając swoje życie, mam więc nadzieję, że sprzęt zakupiony na ich rzecz z budżetu Powiatu Lipnowskiego, choć w pewnej mierze poprawi ich bezpieczeństwo - Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Czerwiec 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie