Wydrukuj tę stronę
wtorek, 12 marzec 2019

Powiat wspiera budowę gminnych dróg

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. UM w Lipnie

27 lutego 2019 roku podczas obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla trzech gmin z terenu Powiatu Lipnowskiego w łącznej kwocie 350 000,00 zł. W ramach samorządowej solidarności Radni postanowili przyznać pomoc finansową z budżetu Powiatu Lipnowskiego w formie dotacji celowej dla:

  • Gminy Miasta Lipna w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej położonej w mieście Lipnie”, na mocy Uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu w Lipnie,
  • Gminy Bobrowniki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170410C Polichnowo-Gnojno”, na mocy Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Lipnie,
  • Gminy Kikół w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C Osówka – Gr. Gminy – Walentowo – Niedźwiedź – Hornówek – etap II” położonej w miejscowościach Trutowo i Hornówek, na mocy Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Lipnie.

Władze Powiatu corocznie starają się wesprzeć inwestycje drogowe gmin z terenu powiatu i dążą do tego, by pomoc ta była jak najbardziej odczuwalna dla społeczności lokalnej, której dobro mają przede wszystkim na uwadze.

Radni starają się realizować nie tylko swoje inwestycje, ale też w miarę możliwości wspierać gminy w realizacji bardzo potrzebnych i kosztownych inwestycji, jakimi  są prace związane z budową i przebudową dróg. Przeprowadzenie w/w zadań wpłynie z całą pewnością na poprawę jakości i komfortu podróży, ale przede wszystkim na wzrost bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych na drogach, co jest kwestią priorytetową w dążeniu do poprawy infrastruktury drogowej, zarówno na drogach gminnych, jak i powiatowych.