wtorek, 15 maj 2018

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie Sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

23 maja 2018 roku (środa) o godz. 11.30 w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lipnie. 

Proponowany porządek obrad XLI sesji:

 • 1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.  
 • 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Przyjęcie sprawozdania „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
 • 8. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”. 
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 
 • zmiany uchwały Nr XL/244/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Miastu i Gminie Dobrzyń n/W
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Tłuchowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego jednostce gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach 
 • oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2017 roku
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2017 rok
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2017 rok
 • otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok   
 • 11. Wnioski i zapytania.
 • 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 • 13. Sprawy różne i komunikaty.
 • 14. Zakończenie.         

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Marzec 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie