wtorek, 15 maj 2018

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie Sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

23 maja 2018 roku (środa) o godz. 11.30 w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lipnie. 

Proponowany porządek obrad XLI sesji:

 • 1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.  
 • 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Przyjęcie sprawozdania „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
 • 8. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”. 
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 
 • zmiany uchwały Nr XL/244/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Miastu i Gminie Dobrzyń n/W
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Tłuchowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego jednostce gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach 
 • oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2017 roku
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2017 rok
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2017 rok
 • otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok   
 • 11. Wnioski i zapytania.
 • 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 • 13. Sprawy różne i komunikaty.
 • 14. Zakończenie.         

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Grudzień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie