środa, 11 październik 2017

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 fot. Internet

Powiat Lipnowski nieustannie aktywnie działa na rzecz poprawy jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu i nie tylko. Na początku października br. została podpisana ze strony władz Powiatu Lipnowskiego umowa partnerska dotycząca wspólnego  przygotowania do realizacji, a następnie, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 wspólnego wdrożenia ogólnowojewódzkiego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Przygotowywany projekt łącznie dla wszystkich powiatów zakłada pozyskanie dofinansowania o wartości 109.055.000,00zł, natomiast Powiat Lipnowski zobowiązuje się wnieść wkład własny o wartości 1.014.165,45zł. Projekt w swych założeniach ma przede wszystkim zapewnić większy dostęp do e-usług i ułatwić korzystanie z nich. Dzięki przygotowanym e-formularzom obejmujących takie sprawy urzędowe jak, np. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, wniosek o wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy ocenę oddziaływania na środowisko i wiele innych, będzie można wystąpić o ich wszczęcie drogą elektroniczną, a dzięki ich skonfigurowaniu z geoportalem wniosek trafi do właściwego miejscowo urzędu. Natomiast inicjując sprawę poprzez e-urząd, po uwierzytelnieniu interesant otrzyma formularz wypełniony jego danymi, który będzie mógł być automatycznie uzupełniany o niezbędne dane przestrzenne np. nr działki.

Powiat Lipnowski w ramach projektu poza wdrożeniem i skonfigurowaniem e-usług obsługiwanych poprzez e-formularze zrealizuje również zadanie w zakresie digitalizacji dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dostosuje i zintegruje własne systemy geodezyjne, w których prowadzi rejestry Ewidencja Gruntów i Budynków(EGiB), Baza Danych Obiektów Topograficznych 500(BDOT500), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu(GESUT) z Systemem Informacji Przestrzennej działającym na poziomie wojewódzkim. Przy czym bazy danych Baza Danych Obiektów Topograficznych 500(BDOT500), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu(GESUT) w ramach w/w projektu zostaną dostarczone do Powiatu, podobnie jak zostaną wykonane i dostarczone zobrazowania lotnicze terenów gmin wchodzących w skład Powiatu Lipnowskiego.

W ramach projektu dla Starostwa Powiatowego w Lipnie zakupiony zostanie sprzęt (m.in. skanery, skanery kodów kreskowych, czytniki kart kryptograficznych), którego parametry techniczne dostosowane będą do zaawansowanych technologicznie e-usług, a także przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników Starostwa, by wdrażanie i realizacja nowych usług przebiegała sprawnie i bezproblemowo. 

Wszystkie te zamierzenia mają na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie