środa, 11 październik 2017

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 fot. Internet

Powiat Lipnowski nieustannie aktywnie działa na rzecz poprawy jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu i nie tylko. Na początku października br. została podpisana ze strony władz Powiatu Lipnowskiego umowa partnerska dotycząca wspólnego  przygotowania do realizacji, a następnie, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 wspólnego wdrożenia ogólnowojewódzkiego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Przygotowywany projekt łącznie dla wszystkich powiatów zakłada pozyskanie dofinansowania o wartości 109.055.000,00zł, natomiast Powiat Lipnowski zobowiązuje się wnieść wkład własny o wartości 1.014.165,45zł. Projekt w swych założeniach ma przede wszystkim zapewnić większy dostęp do e-usług i ułatwić korzystanie z nich. Dzięki przygotowanym e-formularzom obejmujących takie sprawy urzędowe jak, np. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, wniosek o wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy ocenę oddziaływania na środowisko i wiele innych, będzie można wystąpić o ich wszczęcie drogą elektroniczną, a dzięki ich skonfigurowaniu z geoportalem wniosek trafi do właściwego miejscowo urzędu. Natomiast inicjując sprawę poprzez e-urząd, po uwierzytelnieniu interesant otrzyma formularz wypełniony jego danymi, który będzie mógł być automatycznie uzupełniany o niezbędne dane przestrzenne np. nr działki.

Powiat Lipnowski w ramach projektu poza wdrożeniem i skonfigurowaniem e-usług obsługiwanych poprzez e-formularze zrealizuje również zadanie w zakresie digitalizacji dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dostosuje i zintegruje własne systemy geodezyjne, w których prowadzi rejestry Ewidencja Gruntów i Budynków(EGiB), Baza Danych Obiektów Topograficznych 500(BDOT500), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu(GESUT) z Systemem Informacji Przestrzennej działającym na poziomie wojewódzkim. Przy czym bazy danych Baza Danych Obiektów Topograficznych 500(BDOT500), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu(GESUT) w ramach w/w projektu zostaną dostarczone do Powiatu, podobnie jak zostaną wykonane i dostarczone zobrazowania lotnicze terenów gmin wchodzących w skład Powiatu Lipnowskiego.

W ramach projektu dla Starostwa Powiatowego w Lipnie zakupiony zostanie sprzęt (m.in. skanery, skanery kodów kreskowych, czytniki kart kryptograficznych), którego parametry techniczne dostosowane będą do zaawansowanych technologicznie e-usług, a także przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników Starostwa, by wdrażanie i realizacja nowych usług przebiegała sprawnie i bezproblemowo. 

Wszystkie te zamierzenia mają na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Wrzesień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie