Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 09 październik 2017

Trwa budowa placówek

Plac budowy nowych budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie Plac budowy nowych budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

Trwają prace przy budowie dwóch budynków, przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, pozbawionych opieki ze strony własnych rodzin.

Wykonawcą inwestycji jest firma WIKSBUD Sp. z o.o. z Lipna, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania. Koszt budowy wynosi 1.385.010,86zł, a termin zakończenia planowany jest na 16 marca 2018r.

Zgodnie z zamysłem i założeniami obiekty mają być nowoczesne, o możliwie najwyższym standardzie wyposażenia. Takie, w których dzieci będą miały jak najlepsze warunki bytowe.

To kolejna ważna inwestycja powiatu lipnowskiego, który do tej pory dysponuje jedynie Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą przy ul. Okrzei, przeznaczoną dla 30 podopiecznych.

Budowa nowych budynków związana jest z koniecznością standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z której m.in. wynika, iż w roku 2020 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci i w jednym budynku nie może mieścić się więcej niż jedna placówka.

Mają one przypominać domy rodzinne, w których dzieci i młodzież wspólnie w wychowawcami dbają o swoje otoczenie, uczestniczą w pracach domowych, uczą się codziennych czynności. Realizacja nowych budynków jest więc niezwykle ważnym krokiem w kierunku przystosowania opieki nad dziećmi do nowych wymogów.

- Cieszę się, że udało nam się pozyskać środki unijne, dzięki którym sprostamy w ustawowym czasie nowym wymogą prawnym, a dzięki wybudowaniu dwóch nowych budynków w dotychczasowej siedzibie placówki będzie mogło mieszkać również 14 dzieci, co w rezultacie pozwoli na umieszczanie w placówkach Powiatu Lipnowskiego aż 42 wychowanków. Pragnę dodać, że oprócz budowy domków, planowane jest także ich kompleksowe wyposażenie - Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Łączna wartość projektu „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z wyposażeniem” wynosi 1.802.798,00 zł, w tym 1.352.098,50 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Powiatu wynosi 450.699,50zł.