czwartek, 07 wrzesień 2017

Mamy dofinansowanie! Budowa ruszy wkrótce

Mamy dofinansowanie! Budowa ruszy wkrótce Fot. Mikołaj Kuras

W dniu 31.08.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16, położonych przy ul. Okrzei i ul. Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta Lipna wraz z wyposażeniem” o wartości 1 802 798,00 zł, z czego wartość dofinansowania to 1 352 098,50 zł.

Projekt dot. budowy dwóch budynków jednorodzinnych, dla 14 dzieci każdy, przeznaczonych ma realizację pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lipnowskiego. Budynki nie tylko będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale również zostaną w całości doposażone w sprzęty konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów tego typu oraz zapewnienia lepszych, bardziej domowych warunków życia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej tak, aby warunki w nich panujące były jak najbardziej zbliżone do domowych. Również teren wokół planowanych obiektów zostanie zagospodarowany z uwzględnieniem potrzeb prawidłowego rozwoju ich przyszłych mieszkańców, m.in. zaplanowano umieszczenie przy domu obiektów małej architektury, urządzeń siłowni na wolnym powietrzu, grilla, ławek i itp.

Konieczność realizacji inwestycji wynika m.in. z wymogu dostosowania obecnie funkcjonujących placówek opiekuńczo - wychowawczych do przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków.

Ponadto została zakończona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg wygrała Firma WIKSBUD z Lipna, składając ofertę o wartości 1 385 010,86zł. W dniu 5 września br. został przekazany wykonawcy plac budowy.

- Wierzę, że nasza inwestycja przyczyni się do zapewnienia dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej jak najlepszych warunków życia i rozwoju w obiektach możliwie jak najbardziej zbliżonych do domowych, a opuszczający je wychowankowie będą gotowi do podjęcia samodzielnego życia w naszym społeczeństwie - mówi Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Czerwiec 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie