poniedziałek, 17 lipiec 2017

Wielkie wyróżnienie dla naszego powiatu. Certyfikat od marszałka!

Moment otwarcia szpitala przy ul. Nieszawskiej Moment otwarcia szpitala przy ul. Nieszawskiej Fot. Damian Siedlecki - arch.

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego dziękując za owocną współpracę przyczyniającą się do dynamicznego rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazał w ubiegłym tygodniu na ręce starosty lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego certyfikat za wkład za najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.

- Powiat Lipnowski, którego jestem Starostą od 2006r we wspomnianej perspektywie finansowej podejmował wiele działań, zmierzających do jak najefektywniejszego pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych - mówi Krzysztof Baranowski. - Przez cały okres perspektywy finansowej 2007-2013, udało się w ramach RPO WK–P zrealizować projekty bardzo zróżnicowane, których realizacja podyktowana była przede wszystkim dobrem społeczeństwa i rozwiązywaniem najbardziej palących problemów. Były to m.in. projekty w infrastrukturę drogową o łącznej wartości ponad 9,3 mln złotych. Poważnym i bardzo ważnym dla Powiatu i jego mieszkańców było również przedsięwzięcie, związane z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych do budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej oraz zakup urządzeń medycznych na potrzeby tegoż szpitala – inwestycja ta miała wartość ponad 5,5 miliona zł. W poprzedniej perspektywie finansowej udało się nam samodzielnie zrealizować zadanie dotyczące wzrostu usług publicznych związanych z geodezją o łącznej wartości 1 mln 395 tys.zł, zaś w partnerstwie realizowany był projekt o wartości ponad 27,3 mln zł. Pozyskano również środki na realizację zadania związanego z doposażeniem pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie o wartości blisko 299 tys. zł.

Należy podkreślić, że Powiat Lipnowski w poprzedniej perspektywie finansowej korzystał nie tylko ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013, ale realizował także zadania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego realizowano m.in. projekty oświatowe o łącznej wartości 3 mln 272 tys. żł oraz projekt partnerski z niektórymi gminami z terenu Powiatu Lipnowskiego, dotyczący podniesienia sprawności funkcjonowania urzędów oraz podniesienia kompetencji urzędników o wartości 1 mln 120 tys. zł.- Dzięki pozyskanym środkom udało się przeprowadzić wiele ważnych i potrzebnych inwestycji, które obok zadań finansowanych z budżetu pozwoliły na rozwój nowych i nowoczesnych usług oraz poprawę infrastruktury w Powiecie Lipnowskim - podkreśla starosta. - Chciałbym również podziękować i pogratulować włodarzom gmin i miast naszego Powiatu, których działania również zostały dostrzeżone przez władze Województwa, w tym Gminie Chrostkowo, którą w okresie poprzedniej perspektywy finansowej kierowała Elżbieta Mazanowska oraz Miastu i Gminie Dobrzyń nad Wisłą, którą w ówczesnym okresie zarządzał Ryszard Dobieszewski.

Mam także nadzieję, że obecna perspektywa finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 będzie dla Powiatu oraz gmin równie korzystna, tym bardziej że Powiat już podpisał pierwszą umowę o dofinansowanie projektu doposażenia pracowni zawodowych o wartości 2.907.878,27 zł. Mamy również potwierdzenie, że winniśmy przygotować dokumentację do zawarcia umowy na realizacje projektu dot. budowy dwóch budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Lipnie (wartość 1.802.798,00zł). Oby taka tendencja utrzymała się, tego sobie i Państwu życzę, ponieważ wszystko co robią władze Powiatu czynione jest z myślą o wspólnym dobru.

 

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Wrzesień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie