poniedziałek, 17 lipiec 2017

Wielkie wyróżnienie dla naszego powiatu. Certyfikat od marszałka!

Moment otwarcia szpitala przy ul. Nieszawskiej Moment otwarcia szpitala przy ul. Nieszawskiej Fot. Damian Siedlecki - arch.

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego dziękując za owocną współpracę przyczyniającą się do dynamicznego rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazał w ubiegłym tygodniu na ręce starosty lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego certyfikat za wkład za najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.

- Powiat Lipnowski, którego jestem Starostą od 2006r we wspomnianej perspektywie finansowej podejmował wiele działań, zmierzających do jak najefektywniejszego pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych - mówi Krzysztof Baranowski. - Przez cały okres perspektywy finansowej 2007-2013, udało się w ramach RPO WK–P zrealizować projekty bardzo zróżnicowane, których realizacja podyktowana była przede wszystkim dobrem społeczeństwa i rozwiązywaniem najbardziej palących problemów. Były to m.in. projekty w infrastrukturę drogową o łącznej wartości ponad 9,3 mln złotych. Poważnym i bardzo ważnym dla Powiatu i jego mieszkańców było również przedsięwzięcie, związane z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych do budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej oraz zakup urządzeń medycznych na potrzeby tegoż szpitala – inwestycja ta miała wartość ponad 5,5 miliona zł. W poprzedniej perspektywie finansowej udało się nam samodzielnie zrealizować zadanie dotyczące wzrostu usług publicznych związanych z geodezją o łącznej wartości 1 mln 395 tys.zł, zaś w partnerstwie realizowany był projekt o wartości ponad 27,3 mln zł. Pozyskano również środki na realizację zadania związanego z doposażeniem pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie o wartości blisko 299 tys. zł.

Należy podkreślić, że Powiat Lipnowski w poprzedniej perspektywie finansowej korzystał nie tylko ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013, ale realizował także zadania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego realizowano m.in. projekty oświatowe o łącznej wartości 3 mln 272 tys. żł oraz projekt partnerski z niektórymi gminami z terenu Powiatu Lipnowskiego, dotyczący podniesienia sprawności funkcjonowania urzędów oraz podniesienia kompetencji urzędników o wartości 1 mln 120 tys. zł.- Dzięki pozyskanym środkom udało się przeprowadzić wiele ważnych i potrzebnych inwestycji, które obok zadań finansowanych z budżetu pozwoliły na rozwój nowych i nowoczesnych usług oraz poprawę infrastruktury w Powiecie Lipnowskim - podkreśla starosta. - Chciałbym również podziękować i pogratulować włodarzom gmin i miast naszego Powiatu, których działania również zostały dostrzeżone przez władze Województwa, w tym Gminie Chrostkowo, którą w okresie poprzedniej perspektywy finansowej kierowała Elżbieta Mazanowska oraz Miastu i Gminie Dobrzyń nad Wisłą, którą w ówczesnym okresie zarządzał Ryszard Dobieszewski.

Mam także nadzieję, że obecna perspektywa finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 będzie dla Powiatu oraz gmin równie korzystna, tym bardziej że Powiat już podpisał pierwszą umowę o dofinansowanie projektu doposażenia pracowni zawodowych o wartości 2.907.878,27 zł. Mamy również potwierdzenie, że winniśmy przygotować dokumentację do zawarcia umowy na realizacje projektu dot. budowy dwóch budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Lipnie (wartość 1.802.798,00zł). Oby taka tendencja utrzymała się, tego sobie i Państwu życzę, ponieważ wszystko co robią władze Powiatu czynione jest z myślą o wspólnym dobru.

 

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Grudzień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie