piątek, 07 lipiec 2017

Lipnowskie gminy dbają o wodę

Lipnowskie gminy dbają o wodę fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W Orłowie w gminie Wielgie, kosztem blisko 1,1 mln złotych budowana będzie sieć wodociągowa, zaś na terenie całej gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Radomicach gm. Lipno powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków - I etap. To zadanie jest wyceniane na blisko 2,9 mln złotych. Kikół za 700 tys. złotych zbuduje kolejne przydomowe oczyszczalnie. Wszyscy dostaną zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 63,63 proc. kosztów zadań.
Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zostały podzielone. Umowy o dofinansowanie odbierali wczoraj w Toruniu przedstawiciele 74 gmin lub gminnych spółek celowych, które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Łączna wartość tych inwestycji 63,5 miliona złotych. - Środki nowego PROW pozwolą nam dokończyć modernizację kujawsko-pomorskiej wsi, ale pamiętajmy też, że lepsza woda i bezpieczne systemy utylizacji ścieków na terenach pozamiejskich są w interesie nas wszystkich - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Wcześniej w ramach PROW 2014-2020 uruchomiono pieniądze na inne ważne dla lokalnych społeczności przedsięwzięcia infrastrukturalne - budowę i modernizację dróg lokalnych. W ramach 137 podpisanych umów przyznano wsparcie w łącznej wysokości ponad 63 milionów złotych. Inny segment programu to środki na projekty lokalnych społeczności, dzielone za pośrednictwem działających w całym regionie lokalnych grup działania.
Dzięki dotacjom z PROW poprzedniej perspektywy we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 nowe lub zmodernizowane stacje uzdatniania wody i 19 komunalnych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych w tamtym okresie świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 nowych placów zabaw.

 

źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie