piątek, 07 lipiec 2017

Lipnowskie gminy dbają o wodę

Lipnowskie gminy dbają o wodę fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W Orłowie w gminie Wielgie, kosztem blisko 1,1 mln złotych budowana będzie sieć wodociągowa, zaś na terenie całej gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Radomicach gm. Lipno powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków - I etap. To zadanie jest wyceniane na blisko 2,9 mln złotych. Kikół za 700 tys. złotych zbuduje kolejne przydomowe oczyszczalnie. Wszyscy dostaną zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 63,63 proc. kosztów zadań.
Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zostały podzielone. Umowy o dofinansowanie odbierali wczoraj w Toruniu przedstawiciele 74 gmin lub gminnych spółek celowych, które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Łączna wartość tych inwestycji 63,5 miliona złotych. - Środki nowego PROW pozwolą nam dokończyć modernizację kujawsko-pomorskiej wsi, ale pamiętajmy też, że lepsza woda i bezpieczne systemy utylizacji ścieków na terenach pozamiejskich są w interesie nas wszystkich - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Wcześniej w ramach PROW 2014-2020 uruchomiono pieniądze na inne ważne dla lokalnych społeczności przedsięwzięcia infrastrukturalne - budowę i modernizację dróg lokalnych. W ramach 137 podpisanych umów przyznano wsparcie w łącznej wysokości ponad 63 milionów złotych. Inny segment programu to środki na projekty lokalnych społeczności, dzielone za pośrednictwem działających w całym regionie lokalnych grup działania.
Dzięki dotacjom z PROW poprzedniej perspektywy we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 nowe lub zmodernizowane stacje uzdatniania wody i 19 komunalnych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych w tamtym okresie świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 nowych placów zabaw.

 

źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Informacje

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Czerwiec 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie